Dzieci bez poparcia

Jagiełło miał z Sonką tylko czterech synów, ponieważ możnowładcy odmówili mu poparcia.