Chusteczka

Moja chusteczka jest najwyjedwabniuchniejsza.