Abedi Isabel

Miłość jest czymś, na co nie ma się wpływu, znajduje człowieka – bez powodu, bez komentarza, nie dając mu możliwości obrony (Isabel Abedi).