Ablewicz Krystyna

By wartości przeszłości zostały podjęte przez kolejne pokolenie musi wystąpić chęć ich poznania i wola dziedziczenia tradycji  (Krystyna Ablewicz).