Addison Joseph

Poezja jest sumieniem, prawdą, pieśnią, poezja to piękno zaklęte w strofach wierszy (Joseph Addison).