Cesarz

Cesarz czesał cesarzową, cesarzowa czesała cesarza.