Brak grafiki

Babel Izaak

Ludzie, którzy władają biblioteką, zetknęli się z książką, z życiem odbitym, stali się poniekąd sami już tylko lustrzanym odbiciem rzeczywistości żyjących ludzi (Izaak Babel).

Brak grafiki

Babiński Ignacy

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie; Nauka – to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie (Ignacy Babiński).

Brak grafiki

Bacon Francis

Bądź wierny sobie, a nie będziesz niewierny innym (Francis Bacon).

Brak grafiki

Bacon Francis

W osiągnięciach naukowych ludzie więcej zawdzięczają przypadkowi lub czemuś podobnemu niż logice (Francis Bacon).

Brak grafiki

Bacon Roger

Kto nie zna matematyki, nie może też znać pozostałych nauk ani rzeczy tego świata (Roger Bacon).

Brak grafiki

Baden-Powell Robert

Najlepszy sposób osiągnięcia siebie – to rozsiewanie go wokół siebie (Robert Baden-Powell).