Brak grafiki

Nałkowska Zofia

To czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach (Zofia Nałkowska).

Brak grafiki

Nałkowska Zofia

Mąż jest podobny do wiosny, za mężem bowiem najmniej się tęskni wtedy, gdy go nie ma (Zofia Nałkowska).

Brak grafiki

Nałkowska Zofia

Nie ma nić smutnego w jesieni, jeżeli nie zaniedbało się wiosny (Zofia Nałkowska).

Brak grafiki

Napisy na murze

Moja wiedza mnie przeraża. Lubię psy. Tylko długo się gotują. Tańcz, gdy kiszki marsza grają. Chodzi mi o to, o co mi idzie.

Brak grafiki

Napoleon

Miłość własna jest najniebezpieczniejszym doradcą (Napoleon).