Brak grafiki

Rabin Nachman z Bracławia

Dzień twoich urodzin jest dniem, w którym Bóg zdecydował, że świat nie może istnieć bez ciebie (Rabin Nachman z Bracławia).

Brak grafiki

Radmacher Mary Anne

Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: „Spróbuję jutro jeszcze raz” (Mary Anne Radmacher).

Brak grafiki

Rahner Karl

Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu, tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie (Karl Rahner)

Brak grafiki

Rak Jan

Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele (Jan Rak).

Brak grafiki

Rama Swami

Biedacy pragną bogactw, bogacze – nieba, a ludzie mądrzy pragną pokoju (Swami Rama).

Brak grafiki

Raudive Zenta Maurina

Jedna łza mówi więcej niż słowa. Łzy nie są odznaką słabości, lecz dowodem, że nasze serce nie wyschło jeszcze i nie stało się pustynią (Zenta Maurina Raudive)