Brak grafiki

„Słownik etymologiczny” Aleksandra Brücknera

Był to pierwszy polski słownik poświęcony całkowicie etymologii. Pochodzi z 1927 roku. Było to wydawnictwo jednotomowe. Wyjaśnienia znaczeń wyrazów sięgają nawet do czasów praindoeuropejskim. W zasadzie wszystkie etymologie sa bardzo trafne, niewielu współcześni cokolwiek zarzucali. […]

Brak grafiki

„Słownik gwar polskich” Jana Karłowicza

Słownik liczy 6 tomów. Wychodził w latach 1900-1911. Zawiera objaśnienia znaczeń poszczególnych słów używanych w gwarach. Wskazuje ich lokalizację (w tym zakresie brak konsekwencji) i cytaty obrazujące użycie. W wielu przypadkach autor odsyła do utworów […]

Brak grafiki

„Słownik języka polskiego” Witolda Doroszewskiego

Słownik, którego redaktorem był Witold Doroszewski wydano w latach 1958-1969. Obejmuje on 11 tomów (10+ suplement). Zawiera 120 tysięcy haseł, w 23 tysiące nowych słów, które we wcześniejszych słownikach nie pojawiły się. Słownik obejmuje materiał […]

Brak grafiki

„Słownik” Knapiusza

Najlepszy słownik w okresie między XVI a XVIII wiekiem stworzył Grzegorz Knapski, zwany Knapiuszem. W swym dziele ułożył słowa w porządku alfabetycznym. Obok wyrazów polskich umieszczał odpowiedniki łacińskie i greckie. Hasła dobierał kierując się następującymi […]

Brak grafiki

„Słownik” Lindego

Autorem pierwszego słownika języka polskiego  jest Samuel Bogumił Linde (1771-1847). Uznaje się go za dzieło epokowe, pierwszą taką pozycję leksykograficzną w całej Europie. Dzieło liczy 6 tomów. pierwsze wydanie to lata 1807-1814, drugie to 1854-1861. […]

Brak grafiki

Encyklopedia

Encyklopedia – to wydawnictwo, będące kompendium (sumą) wiedzy, które zawiera hasłowo ułożone artykuły ze wszystkich dziedzin wiedzy, mamy więc encyklopedie ogólne i specjalistyczne. Stanowi zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia powszechna) lub jednej dziedziny […]

Brak grafiki

Fantasy

Fantasy – nurt współczesnej fantastyki, skupia utwory literackie, filmowe oraz gry komputerowe, gdzie świat przedstawiony jest pełen czarów i magii,  bez  sięgania do tematyki naukowej (SF). Opowiada najczęściej o przygodach bohatera lub drużyny walczących z […]

Brak grafiki

Leksykon

Leksykon jest słownikiem encyklopedycznym, zawierającym, podaną w sposób skondensowany, wiedzę ogólną lub specjalistyczną. Na półkach bibliotecznych  i księgarskich sięgnąć można po następujące leksykony, spojrzyjcie na wybrane pozycje: Leksykon filmu. Leksykon historii. Leksykon literatury. Leksykon wszystkich miejsc […]