Brak grafiki

A priori

A priori (łac.), uprzedzając fakty, z góry.

Brak grafiki

Abecedariusz

Abecedariusz, pochodzący od alfabetycznego, utwór wierszowany, w którym układ liter rozpoczynających kolejne wersy lub strofy ułożone sa w porządku alfabetycznym, odmiana akrostychu.

Brak grafiki

Ad acta

Ad acta (łac.) odłożyć do akt, przestać się zajmować daną sprawą.

Brak grafiki

Adaptacja utworu literackiego

Pojęcie używane w różnych znaczeniach: przystosowanie, przełożenie, przerobienie, dostosowanie. Dostosowanie tekstu literackiego do potrzeb filmu lub widowiska teatralnego, Film lub widowisko, które powstało na podstawie utworu literackiego, w przypadku filmu mówimy o ekranizacji dzieła. Daje […]

Brak grafiki

Adolescencja

Adolescencja to czas dynamicznych przemian, czasem eksperymentowania, sprawdzania się w nowych rolach, określania własnych granic oraz wytyczania planów na przyszłość (Ziółkowska, 2005, s. 381).

Brak grafiki

Adres wydawniczy

Dane o miejscu, roku wydawniczym i wydawcy dzieła, umieszczane najczęściej na pierwszej stronie karty tytułowej, ważny element opisu bibliograficznego.

Brak grafiki

Adresat utworu literackiego

Adresat utworu literackiego to osoba, przedmiot lub pojęcie abstrakcyjne, do którego utwór literacki jest skierowany, w niektórych gatunkach to znaczący element kompozycji utworu, dotyczy to np. hymnu, ody i listu poetyckiego).