Brak grafiki

A priori

A priori (łac.), uprzedzając fakty, z góry.

Brak grafiki

Abecedariusz

Abecedariusz, pochodzący od alfabetycznego, utwór wierszowany, w którym układ liter rozpoczynających kolejne wersy lub strofy ułożone sa w porządku alfabetycznym, odmiana akrostychu.

Brak grafiki

Abstrakcja

Efekt uogólniającej myśli. Przedmiot myślowy, pojęciowy, w odróżnieniu od bytów realnych, rzeczywistych.

Brak grafiki

Absurd

Coś pozbawione sensu. Wyrażenie zawierające sprzeczność. Sytuacja niedorzeczna, bez logicznego uzasadnienia. W sztuce, a zwłaszcza literaturze, przechodzi w kategorię wyrażającą rozdarcie człowieka, który nie potrafi odnaleźć swego miejsca w zdeformowanej i nielogicznej rzeczywistości. Postawa taka […]

Brak grafiki

Achajowie

Achajowie to inaczej Grecy. Nieraz pojawia się forma Achiwowie.

Brak grafiki

Ad acta

Ad acta (łac.) odłożyć do akt, przestać się zajmować daną sprawą.

Brak grafiki

Adaptacja utworu literackiego

Pojęcie używane w różnych znaczeniach: przystosowanie, przełożenie, przerobienie, dostosowanie. Dostosowanie tekstu literackiego do potrzeb filmu lub widowiska teatralnego, Film lub widowisko, które powstało na podstawie utworu literackiego, w przypadku filmu mówimy o ekranizacji dzieła. Daje […]