Brak grafiki

A priori

A priori (łac.), uprzedzając fakty, z góry.

Brak grafiki

Abecedariusz

Abecedariusz, pochodzący od alfabetycznego, utwór wierszowany, w którym układ liter rozpoczynających kolejne wersy lub strofy ułożone sa w porządku alfabetycznym, odmiana akrostychu.

Brak grafiki

Abstrakcja

Efekt uogólniającej myśli. Przedmiot myślowy, pojęciowy, w odróżnieniu od bytów realnych, rzeczywistych.

Brak grafiki

Absurd

Coś pozbawione sensu. Wyrażenie zawierające sprzeczność. Sytuacja niedorzeczna, bez logicznego uzasadnienia. W sztuce, a zwłaszcza literaturze, przechodzi w kategorię wyrażającą rozdarcie człowieka, który nie potrafi odnaleźć swego miejsca w zdeformowanej i nielogicznej rzeczywistości. Postawa taka […]

Brak grafiki

Achajowie

Achajowie to inaczej Grecy. Nieraz pojawia się forma Achiwowie.

Brak grafiki

Ad acta

Ad acta (łac.) odłożyć do akt, przestać się zajmować daną sprawą.

Brak grafiki

Adaptacja

Dostosowanie utworu literackiego do innych niż pierwotne środków rozpowszechniania. Może to być również przystosowanie do potrzeb nowych odbiorców.