Defekt

Czyjeś jelita widzi elita, cóż to za efekt, ten brzuszny defekt.