Brak grafiki

Ad acta

Ad acta (łac.) odłożyć do akt, przestać się zajmować daną sprawą.

Brak grafiki

Adams Henry Brooks

Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie (Henry Brooks Adams).

Brak grafiki

Adaptacja

Dostosowanie utworu literackiego do innych niż pierwotne środków rozpowszechniania. Może to być również przystosowanie do potrzeb nowych odbiorców.

Brak grafiki

Adaptacja utworu literackiego

Pojęcie używane w różnych znaczeniach: przystosowanie, przełożenie, przerobienie, dostosowanie. Dostosowanie tekstu literackiego do potrzeb filmu lub widowiska teatralnego, Film lub widowisko, które powstało na podstawie utworu literackiego, w przypadku filmu mówimy o ekranizacji dzieła. Daje […]

Brak grafiki

Addenda

Przypisek, tekst dodany, załącznik do utworu literackiego. Zamieszcza się  takie dodatki na końcu utworu. Mogą być prezentowane w formie przypisów.

Brak grafiki

Addison Joseph

Poezja jest sumieniem, prawdą, pieśnią, poezja to piękno zaklęte w strofach wierszy (Joseph Addison).

Brak grafiki

Adenauer Konrad

Dobry Bóg ustanowił granice ludzkiej mądrości, nie zakreślił jedynie granic głupoty (Konrad Adenauer).