Brak grafiki

Afirmacja świata

Afirmacja świata, postawa głębokiej akceptacji świata, pozytywne nastawienie do niego, wynika z uznania świata za dobry i sensowny, celowy.