Brak grafiki

Aojdowie

Pieśniarze w przedhomerowej Grecji. Zawodowi pieśniarze. Prowadzili tryb wędrowny. Występowali na dworach możnowładców. Przedstawiali muzycznie bohaterów i ich czyny przy dźwiękach kitary lub formingi. Opiewali czyny sławnych bohaterów lub bogów.