Brak grafiki

Aparat krytyczny

Wszystkie postaci i warianty tekstu, które wydawca pracujący nad książką musi uwzględnić przygotowując utwor do druku. Aparat krytyczny uwzględnia różnice pomiędzy kolejnymi wydaniami utworu.

Brak grafiki

Aplikacja

Wzór utworzony z różnych materiałów, naszyty na tło innej tkaniny (materiału). Na motywy do aplikacji stosuje się tkaniny o ścisłym splocie: kawałki filcu, skóry, wyroby pasmanteryjne.

Brak grafiki

Apokalipsa

Apokalipsa – wydarzenie katastroficzne, przerażające.

Brak grafiki

Apokalipsa

Ostatnia księga Nowego Testamentu, przypisywana Janowi Ewangeliście, zawierająca mistyczne przepowiednie, objawienie, odsłonięcie losów chrześcijaństwa na świecie. Ma charakter profetyczny, obfituje w alegorie i symbole. Przenośnie zagłada ludzkości, odnoszona np. do holokaustu Żydów, katastrofa na ogromną […]

Brak grafiki

Apokryf

Apokryf (łac.), tekst nieautentyczny, o wątpliwym autorstwie, którego nie zalicza się do kanonu ksiąg świętych.

Brak grafiki

Apokryfy

Apokryfy- w średniowieczu utwory narracyjne tematycznie powiązane z Biblią, niebędące jednak tekstami kanonicznymi. Powstawały pod wpływem, rzekomo autentycznych, materiałów i ksiąg, mających być dopełnieniem lub nową wersją Starego lub Nowego Testamentu.  Nie zyskały uznania Kościoła […]

Brak grafiki

Aposterioryczny

Aposterioryczny = łacińskie  a posteriori = z następstwa. W filozofii określenie takiego sądu, który jest formułowany na podstawie doświadczenia.