Brak grafiki

Cabet Étienne

Każdemu według jego potrzeb, od każdego według jego sił (Étienne Cabet).

Brak grafiki

Cabré Jaume

Ból nie jest dziełem Boga, lecz konsekwencją ludzkiej wolności (Jaume Cabré).

Brak grafiki

Cage Barbara

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – on stara się zobaczyć ich dusze (Barbara Cage).

Brak grafiki

Całun

Całun – tkanina służąca do przykrywania ciała umarłego lub trumny.

Brak grafiki

Camus Albert

Szkołą przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje (Albert Camus).

Brak grafiki

Camus Albert

Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi (Albert Camus).