Brak grafiki

Idea

Termin o różnych znaczeniach w filozofii. Byt idealny, termin stworzony przez Platona na oznaczenie bytów, które istnieją w sposób obiektywny (poz świadomością człowieka), wieczny i doskonały. W literaturze oznacza najwyższą formę konstrukcji myślowej utworu. Myśl […]

Brak grafiki

Ideał

Ideał, wzorzec, norma doskonałości: w życiu społecznym ideałami są najważniejsze dążenia etyczne, cele działań ludzi, w literaturze ideały przybierają postać bohaterów, będących istotami bez żadnej skazy, wad.

Brak grafiki

Idiolekt

Charakterystyczny dla danej osoby sposób mówienia. Stanowi potwierdzenie przynależności do danej grupy społecznej. Wiąże się bezpośrednio z wykształceniem, tradycja rodzinną, środowiskiem i gustem.

Brak grafiki

Idylla

Idylla – sielanka. Utwór idealizujący życie pasterzy. Przedstawia się ich na tle pięknej przyrody.

Brak grafiki

Ignorant

Ktoś niedouczony. Ktoś, kto nie ma podstawowych wiadomości z danej dziedziny.

Brak grafiki

Igrce

Średniowieczne widowiska jarmarczne. Uczestniczyli w nich akrobaci, muzycy, śpiewacy i tancerze.

Brak grafiki

Ikon

Znak, który w przeciwieństwie  so symbolu pozostaje w stosunku podobieństwa do określonego przedmiotu. Znaczenie ikoniczne to znaczenie plastyczne, obrazowe. Przykład: fotografia, rysunek domu.  

Brak grafiki

Ikona

Obraz sakralny w sztuce bizantyjskiej i ruskiej. Przedstawia świętych i sceny biblijne. Malowany najczęściej na desce lub na płótnie przyklejanym do deski. Najbardziej znany twórca to A. Rublow.