Brak grafiki

Nacjonalizm

Nacjonalizm – przekonanie o wyższości swego narodu nad wszystkimi innymi narodami. Nastrój, ideologia i postawa społeczno-polityczna uznająca dobro własnego narodu za wartość najwyższa. Nacjonaliści uważają, że należy tej idei podporządkować dobro jednostki, a także interesy […]

Brak grafiki

Nadziak

Broń popularna w Polsce od XV do XVII wieku. Swim wyglądem przypominala młotek.

Brak grafiki

Nakład

Ilość odbitych jednorazowoegzemplarzy jakiegoś pisma lub książki.

Brak grafiki

Nałkowska Zofia

Mąż jest podobny do wiosny, za mężem bowiem najmniej się tęskni wtedy, gdy go nie ma (Zofia Nałkowska).

Brak grafiki

Nałkowska Zofia

To czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach (Zofia Nałkowska).

Brak grafiki

Nałkowska Zofia

Nie ma nić smutnego w jesieni, jeżeli nie zaniedbało się wiosny (Zofia Nałkowska).