Brak grafiki

Vademecum

Przewodnik. Informator z jakiejś dziedziny wiedzy.

Brak grafiki

Valéry Paul

Każda rodzina tai w sobie swoiste niezadowolenie, które zmusza do ucieczki każdego jej członka, dopóki posiada on jakąkolwiek siłę żywotną (Paul Valéry).

Brak grafiki

Vance Michael

Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością zapierających dech chwil (Michael Vance).

Brak grafiki

Vanitas

Vanitas – motyw marności świata zaczerpnięty z biblijnej Księgi Koheleta. Pojęcie oznacza znikomość, bezwartościowość rzeczy i spraw ludzkich. W określeniu tym mieści się przemijalność, nietrwałość i małe znaczenie (wartość) świata doczesnego i spraw dziejących się […]

Brak grafiki

Varga Krzysztof

Jestem już zmęczony, mam dość. Najchętniej bym się stąd w ogóle zerwał, nie wiem dokąd, zamknąłbym ten okres w swoim życiu, odciął to grubą kreską (Krzysztof Varga).

Brak grafiki

Varia

Dosłownie: różnorodności, rozmaitości, publikacje zawierające prace z różnych dziedzin.

Brak grafiki

Vian Boris

Na ogół uważa się, że praca jest dobra. Ale naprawdę nikt tak nie myśli. Robi się to z przyzwyczajenia i właśnie dlatego, żeby nie myśleć (Boris Vian).