Poeta przeklęty

  • Poeta przeklęty – poete maudit [poet modi].
  • Twórcą tego powiedzenia był francuski poeta XIX wieku Paul Verlaine.
  • Oznacza poetę nieprzystosowanego do realiów współczesności, nadwrażliwego, niezrozumiałego, odrzuconego przez społeczeństwo.