Z historii kieleckich ulic [Warszawska]

Rynek kielecki to centralne miejsce naszego miasta. W kierunku północny prowadzi jedna z najdłuższych kieleckich ulic, nosząca nazwę Warszawska (łatwo się domyśleć, że prowadzi w kierunku stolicy). Kiedyś jednak nazwana była Dąbrowską, a do jej wytyczenia doszło w latach 1834-1837.  Krótką jej historię przedstawiono na pamiątkowej tablicy, wmurowanej w płyty chodnika, tuż przy jej początku. Spojrzyjcie podczas spaceru…