1 września 2023 [84. rocznica wybuchu II wojny światowej]

1 września 2023 przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Po raz kolejny przypominamy historię najbardziej tragicznego w historii naszego kraju i świata konfliktu zbrojnego.  Pochylmy głowy w hołdzie ofiarom i bohaterom tamtych dni. Nigdy więcej wojny!