Brak grafiki
Definicje

Aforyzm

Aforyzm to zwięzłe, bardzo często jednozdaniowe sformułowanie ogólnej prawdy. Odznacza sie stylistyczną wyrazistością i błyskotliwością. Wyraża jakąś regułę życiową, ogólną myśl moralną, filozoficzną, psychologiczną czy estetyczną. Występuje samodzielnie lub bywa wpleciony w inny utwór. Jest […]

Brak grafiki
Definicje

Alegoria

Alegoria – pojedynczy motyw  lub zestaw motywów (postać, wydarzenie, fabuła) rzeczywistości, mające znaczenie niedosłowne i dodatkowe, zwane alegorycznym, które rozszyfrowuje sam autor lub pozostawia to czytelnikowi. Ten środek artystyczny jest charakterystyczny dla bajek.

Brak grafiki
Definicje

Aliteracja

Chwyt poetycki związany z powtarzaniem jednej lub kilku głosek (lub tzw. zbitek głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą na przestrzeni wersu, zdania lub większej części tekstu. Aliteracja – odmiana instrumentacji głoskowej, polega na powtórzeniu […]

Brak grafiki
Definicje

Amplifikacja

Amplifikacja – obszerne i obrazowe rozwinięcie wybranego motywu, przy zastosowaniu środków stylistycznych (np. porównań).

Brak grafiki
Definicje

Anadiploza [konkatenacja]

Oznacza podwojenie. Jest to figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania,członu lub wersu, jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego. Inaczej nazwana jest konkatenacją. E. Lipska, „Szyby” W podróżnych jest pociąg. Stukają w nich koła. A w kołach jest […]

Brak grafiki
Definicje

Anafora

Anafora – (epanafora),  chwyt literacki znany już w literaturze antycznej. Stylistyczny środek składniowy polegający na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku następujących po sobie wersów, zdań, strof. Stylistyczny środek składniowy, polegający na powtarzaniu […]

Brak grafiki
Definicje

Anagram [definicja]

Wyraz (często nazwisko lub pseudonim). Wyrażenie lub zdanie utworzone poprzez przestawianie głosek lub sylab innego wyrazu, wyrażenia, zdania. Często stosowany w rozmaitych zabawach językowych, z których mogą powstawać pomysłowe, choć banalne treściowo utwory poetyckie. Anagramami […]

Brak grafiki
Definicje

Anastrofa (inwersja)

Anastrofa – przestawienie wyrazów (inwersja) w obrębie stałego zwrotu lub zestawienia,  przestawnia, niezwykły szyk słów w zdaniu, polegający na zmianie przyjętej i obowiązującej w języku kolejności lub na rozbiciu spoistych grup składniowych. Wyrazistość inwersji zależy […]

Brak grafiki
Definicje

Animizacja

Animizacja – ożywienie, rodzaj metafory, przypisanie elementom nieożywionym lub  roślinnym, a także zjawiskom przyrody czy pojęciom abstrakcyjnym cech i zachowań charakterystycznych dla ludzi. Rodzaj metafory polegający na przenoszeniu cech przyrody żywej, a więc ludzi, zwierząt […]

Brak grafiki
Definicje

Antropomorfizacja [personifikacja]

Antropomorfizacja – rodzaj animizacji, typ metafory, polega na przypisaniu tworom nieożywionym, zjawiskom natury i kosmosu, roślinom i zwierzętom cech fizycznych, psychicznych i zachowań charakterystycznych dla człowieka, np. zdolności do myślenia, miłości, śmiechu, płaczu. W odróżnieniu […]