Brak grafiki
Definicje

Aforyzm

Aforyzm to zwięzłe, bardzo często jednozdaniowe sformułowanie ogólnej prawdy. Odznacza sie stylistyczną wyrazistością i błyskotliwością. Wyraża jakąś regułę życiową, ogólną myśl moralną, filozoficzną, psychologiczną czy estetyczną. Występuje samodzielnie lub bywa wpleciony w inny utwór. Jest […]

Brak grafiki
Definicje

Alegoria

Alegoria – pojedynczy motyw  lub zestaw motywów (postać, wydarzenie, fabuła) rzeczywistości, mające znaczenie niedosłowne i dodatkowe, zwane alegorycznym, które rozszyfrowuje sam autor lub pozostawia to czytelnikowi. Ten środek artystyczny jest charakterystyczny dla bajek.

Brak grafiki
Definicje

Aliteracja

Aliteracja – odmiana instrumentacji głoskowej, polega na powtórzeniu jednakowych głosek lub zespołów głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą. Pojawia się dość często w poezji polskiej jako dorywczy efekt instrumentacyjny i semantyczny (wyrazowy). Służy do […]

Brak grafiki
Definicje

Amplifikacja

Amplifikacja – obszerne i obrazowe rozwinięcie wybranego motywu, przy zastosowaniu środków stylistycznych (np. porównań).

Brak grafiki
Definicje

Anadiploza [konkatenacja]

Oznacza podwojenie. Jest to figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania,członu lub wersu, jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego. Inaczej nazwana jest konkatenacją. E. Lipska, „Szyby” W podróżnych jest pociąg. Stukają w nich koła. A w kołach jest […]

Brak grafiki
Definicje

Anafora

Anafora – (epanafora), stylistyczny środek składniowy polegający na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku następujących po sobie wersów, zdań, strof. Stylistyczny środek składniowy, polegający na powtarzaniu na początku wersu albo zdania tego samego […]

Brak grafiki
Definicje

Anastrofa (inwersja)

Anastrofa – przestawienie wyrazów (inwersja) w obrębie stałego zwrotu lub zestawienia,  przestawnia, niezwykły szyk słów w zdaniu, polegający na zmianie przyjętej i obowiązującej w języku kolejności lub na rozbiciu spoistych grup składniowych. Wyrazistość inwersji zależy […]

Brak grafiki
Definicje

Animizacja

Animizacja – ożywienie, rodzaj metafory, przypisanie elementom nieożywionym lub  roślinnym, a także zjawiskom przyrody czy pojęciom abstrakcyjnym cech i zachowań charakterystycznych dla ludzi. Rodzaj metafory polegający na przenoszeniu cech przyrody żywej, a więc ludzi, zwierząt […]

Brak grafiki
Definicje

Antropomorfizacja [personifikacja]

Antropomorfizacja – rodzaj animizacji, typ metafory, polega na przypisaniu tworom nieożywionym, zjawiskom natury i kosmosu, roślinom i zwierzętom cech fizycznych, psychicznych i zachowań charakterystycznych dla człowieka, np. zdolności do myślenia, miłości, śmiechu, płaczu. W odróżnieniu […]

Brak grafiki
Definicje

Antyfraza

Antyfraza – realizacja zabiegu ironii, zdanie, którego sens właściwy jest przeciwieństwem sensu dosłownego, pochwala jest naganą, przeczenie staje twierdzeniem.