Brak grafiki
Definicje

Aforyzm

Aforyzm to zwięzłe, bardzo często jednozdaniowe sformułowanie ogólnej prawdy. Występuje samodzielnie lub bywa wpleciony w inny utwór. Jest świadectwem subiektywnego, indywidualnego stylu twórcy. Wiele aforyzmów weszło na stałe do języka potocznego.

Brak grafiki
Definicje

Alegoria

Alegoria – pojedynczy motyw  lub zestaw motywów (postać, wydarzenie, fabuła) rzeczywistości, mające znaczenie niedosłowne i dodatkowe, zwane alegorycznym, które rozszyfrowuje sam autor lub pozostawia to czytelnikowi. Ten środek artystyczny jest charakterystyczny dla bajek.

Brak grafiki
Definicje

Aliteracja

Aliteracja – odmiana instrumentacji głoskowej, polega na powtórzeniu jednakowych głosek lub zespołów głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą. Pojawia się dość często w poezji polskiej jako dorywczy efekt instrumentacyjny i semantyczny (wyrazowy).

Brak grafiki
Definicje

Amplifikacja

Amplifikacja – obszerne i obrazowe rozwinięcie wybranego motywu, przy zastosowaniu środków stylistycznych (np. porównań).

Brak grafiki
Definicje

Anadiploza

Oznacza podwojenie. Jest to figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania,członu lub wersu, jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego. Inaczej nazwana jest konkatenacją. E. Lipska, „Szyby” W podróżnych jest pociąg. Stukają w nich koła. A w kołach jest […]

Brak grafiki
Definicje

Anafora

Anafora – (epanafora), stylistyczny środek składniowy polegający na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku następujących po sobie wersów, zdań, strof.

Brak grafiki
Definicje

Anastrofa (inwersja)

Anastrofa – przestawienie wyrazów (inwersja) w obrębie stałego zwrotu lub zestawienia,  przestawnia, niezwykły szyk słów w zdaniu, polegający na zmianie przyjętej i obowiązującej w języku kolejności lub na rozbiciu spoistych grup składniowych. Wyrazistość inwersji zależy […]

Brak grafiki
Definicje

Animizacja

Animizacja – ożywienie, rodzaj metafory, przypisanie elementom nieożywionym lub  roślinnym, a także zjawiskom przyrody czy pojęciom abstrakcyjnym cech i zachowań charakterystycznych dla ludzi.

Brak grafiki
Definicje

Antropomorfizacja

Antropomorfizacja – rodzaj animizacji, typ metafory, polega na przypisaniu tworom nieożywionym, zjawiskom natury i kosmosu, roślinom i zwierzętom cech fizycznych, psychicznych i zachowań charakterystycznych dla człowieka, np. zdolności do myślenia, miłości, śmiechu, płaczu.. W odróżnieniu […]

Brak grafiki
Definicje

Antyfraza

Antyfraza – realizacja zabiegu ironii, zdanie, którego sens właściwy jest przeciwieństwem sensu dosłownego, pochwala jest naganą, przeczenie staje twierdzeniem.