Anagram [definicja]

  • Wyraz (często nazwisko lub pseudonim).
  • Wyrażenie lub zdanie utworzone poprzez przestawianie głosek lub sylab innego wyrazu, wyrażenia, zdania.
  • Często stosowany w rozmaitych zabawach językowych, z których mogą powstawać pomysłowe, choć banalne treściowo utwory poetyckie.
  • Anagramami posługiwali się z upodobaniem przedstawiciele futuryzmu.