Brak grafiki
O języku na języku

„Ą” czy „ę” – oto jest pytanie

Ę piszemy w zakończeniach czasowników w 1 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym i przyszłym, np. jadę, maluję, wyjad, namaluję, w zakończeniach niektórych rzeczowników w bierniku liczby pojedynczej, np. huśtawkę,  koszulkę, kobietę, w zakończeniach nazw […]

O języku na języku

„Nie” z imiesłowami przymiotnikowymi

Lata 1997/1998  XX wieku to czas, kiedy Rada Języka Polskiego ujednoliciła pisownię cząstki „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi. Wcześniej  o ich pisowni decydował sens użycia w danej wypowiedzi. Oddzielnie pisano, kiedy imiesłów zastępował czasownik, razem natomiast, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Bardzo trudne dyktando [2014]

W sierpniowy poranek ośmioosobowy zespół podróżniczek, w skład którego i ja włączyłam się z nagła, gdyż pakowałam się do wyjazdu na chybcika i od niechcenia, postanowił przyjrzeć się skrupulatnie faunie i florze u podnóża Szczelińca […]

O języku na języku

Ćwicz ortografię – będziesz wielki!

Ortografia to pieta achillesowa wielu uczniów. Konieczne sa ćwiczenia utrwalające, dzięki nim bowiem można posiąść wszystkie tajniki wiedzy. Znaleźliśmy w sieci ciekawa stronę, proponującą wiele dyktand dla uczniów poszczególnych poziomów. Zachęcamy do odwiedzin, warto zobaczyć, […]

O języku na języku

Dyktanda [do ćwiczeń i sprawdzenia siebie!]

Ortografia to pięta achillesowa niektórych uczniów, ale ćwiczenia czynią mistrza. Warto pobawić się w mistrza ortografii. proponujemy Wam krótkie dyktanda do ćwiczeń. Pamiętajcie- nauka nie idzie w las…

O języku na języku

Imiona i nazwiska

Nazwiska dziedziczymy i są one niezmienne. Oznacza to taką sama formę jakiej używają rodzice.. Imiona wybieraj a rodzice tuż po urodzeniu dziecka. Początkowo ludzie używali jedynie imion. Nazwiska pojawiły się znacznie później. W XVIII wieku […]

Brak grafiki
O języku na języku

Kropka przy liczebnikach porządkowych

Do liczebników porządkowych wyrażonych cyfra arabską lub rzymską nie dodajemy końcówek przypadków. zamiast  1-sze miejsce piszemy 1. miejsce lub I miejsce, po cyfrach rzymskich nie stawiamy kropki, po arabskich stawiamy  np. w takich przypadkach:  1.  […]

Brak grafiki
O języku na języku

Lapsus calami

Z łaciny błąd pióra. Pomyłka lub niezręczność językowa popełniona w trakcie pisania. Jest najczęściej wynikiem graficznego podobieństwa wyrazów i konstrukcji składniowych. Może przyczyną być tez rozbieżność między tempem myśli a możliwością ich zapisania.

Brak grafiki
O języku na języku

Łamigłówki z pisownią „i” i „j”

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ia  po spółgłoskach, t, d, r, l, k, g, ch mają w dopełniaczu, celowniku i  miejscowniku liczby pojedynczej zakończenie -ii, np. kwestia/kwestii, awaria/awarii, bestia/bestii, W dopełniaczu , celowniku i miejscowniku […]

Brak grafiki
O języku na języku

Mistrz ortografii – pisownia z „h” i „ch”

Ch piszemy: gdy w innej formie danego wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się na „sz”, np. ucho – uszko, kruchy-skruszyć, na końcu wyrazów, np. domach, duch, wyjątek to wyraz druh, po literze s, np. scharakteryzować, […]