Brak grafiki
O języku na języku

Bardzo trudne dyktando [2014]

W sierpniowy poranek ośmioosobowy zespół podróżniczek, w skład którego i ja włączyłam się z nagła, gdyż pakowałam się do wyjazdu na chybcika i od niechcenia, postanowił przyjrzeć się skrupulatnie faunie i florze u podnóża Szczelińca […]

O języku na języku

Ćwicz ortografię – będziesz wielki!

Ortografia to pieta achillesowa wielu uczniów. Konieczne sa ćwiczenia utrwalające, dzięki nim bowiem można posiąść wszystkie tajniki wiedzy. Znaleźliśmy w sieci ciekawa stronę, proponującą wiele dyktand dla uczniów poszczególnych poziomów. Zachęcamy do odwiedzin, warto zobaczyć, […]

O języku na języku

Dyktanda [do ćwiczeń i sprawdzenia siebie!]

Ortografia to pięta achillesowa niektórych uczniów, ale ćwiczenia czynią mistrza. Warto pobawić się w mistrza ortografii. proponujemy Wam krótkie dyktanda do ćwiczeń. Pamiętajcie- nauka nie idzie w las…

Brak grafiki
O języku na języku

Kropka przy liczebnikach porządkowych

Do liczebników porządkowych wyrażonych cyfra arabską lub rzymską nie dodajemy końcówek przypadków. zamiast  1-sze miejsce piszemy 1. miejsce lub I miejsce, po cyfrach rzymskich nie stawiamy kropki, po arabskich stawiamy  np. w takich przypadkach:  1.  […]

Brak grafiki
O języku na języku

Niedomagać/niedowidzieć

Niedomagać – chorować Basia niedomaga od kilku dni. Nie domagać – nie żądać czegoś Uczniowie wcale nie domagali się skrócenia zajęć. Niedowidzieć – nie widzieć dokładnie (stale, długo), Ze względu na wiek niedowidzę małych liter. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Ortografia

Ortografia to pisownia, zbiór zasad i przepisów poprawnego pisania w danym języku.

O języku na języku

Ortograficzne przypomnienie

piszemy: na początku wyrazu, np. ulica, ukrop, udar, zawsze na końcu wyrazu, np. śpiewu, zeszytu, samochodu, w zakończeniach -unek, -us, -ulec, np. pakunek, budulec,  dzikus, w cząstce -tura, np. makulatura, lektura, klawiatura, w rzeczownikach typu […]

Brak grafiki
Ortografia

Pisownia łączna cząstek -by, -bym, -byś

Pisownia łączna cząstek -by, -bym, -byś Z osobowymi formami czasowników (np. spałabym, uważałbyś) Z wyrazami o budowie właściwej formom czasownikowym, jak wypadałoby, rozważałoby Z partykułami: ani, azali, bodaj, czy, czyż, gdzież, jakże, niech, niecha, nuż, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Pisownia łączna i rozdzielna partykuł

Partykuły piszemy łącznie (razem): -że, -ż z innymi częściami mowy, np. mówże, zróbże. -by, z formami osobowymi czasownika, np. śpiewałaby, ugotowałby. -by ze spójnikami i innymi partykułami, np. gdyby, byleby. Partykuły piszemy rozdzielnie: niech, niechaj, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych

Pisownia łączna i rozdzielna przyimków i wyra zeń przyimkowych:   PISZEMY ROZDZIELNIE Przyimki z rzeczownikami, np. przez miesiąc, bez pieniędzy, w portfelu. Przyimki z rzeczownikami lub innymi wyrazami występującymi jedynie w połączeniach przyimkowych, np. do […]