Brak grafiki
O języku na języku

Bardzo trudne dyktando [2014]

W sierpniowy poranek ośmioosobowy zespół podróżniczek, w skład którego i ja włączyłam się z nagła, gdyż pakowałam się do wyjazdu na chybcika i od niechcenia, postanowił przyjrzeć się skrupulatnie faunie i florze u podnóża Szczelińca […]

O języku na języku

Ćwicz ortografię – będziesz wielki!

Ortografia to pieta achillesowa wielu uczniów. Konieczne sa ćwiczenia utrwalające, dzięki nim bowiem można posiąść wszystkie tajniki wiedzy. Znaleźliśmy w sieci ciekawa stronę, proponującą wiele dyktand dla uczniów poszczególnych poziomów. Zachęcamy do odwiedzin, warto zobaczyć, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Kropka przy liczebnikach porządkowych

Do liczebników porządkowych wyrażonych cyfra arabską lub rzymską nie dodajemy końcówek przypadków. zamiast  1-sze miejsce piszemy 1. miejsce lub I miejsce, po cyfrach rzymskich nie stawiamy kropki, po arabskich stawiamy  np. w takich przypadkach:  1.  […]

Brak grafiki
O języku na języku

Niedomagać/niedowidzieć

Niedomagać – chorować Basia niedomaga od kilku dni. Nie domagać – nie żądać czegoś Uczniowie wcale nie domagali się skrócenia zajęć. Niedowidzieć – nie widzieć dokładnie (stale, długo), Ze względu na wiek niedowidzę małych liter. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Ortografia

Ortografia to pisownia, zbiór zasad i przepisów poprawnego pisania w danym języku.

Brak grafiki
Ortografia

Pisownia łączna cząstek -by, -bym, -byś

Pisownia łączna cząstek -by, -bym, -byś Z osobowymi formami czasowników (np. spałabym, uważałbyś) Z wyrazami o budowie właściwej formom czasownikowym, jak wypadałoby, rozważałoby Z partykułami: ani, azali, bodaj, czy, czyż, gdzież, jakże, niech, niecha, nuż, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Pisownia łączna i rozdzielna partykuł

Partykuły piszemy łącznie (razem): -że, -ż z innymi częściami mowy, np. mówże, zróbże. -by, z formami osobowymi czasownika, np. śpiewałaby, ugotowałby. -by ze spójnikami i innymi partykułami, np. gdyby, byleby. Partykuły piszemy rozdzielnie: niech, niechaj, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych

Pisownia łączna i rozdzielna przyimków i wyra zeń przyimkowych:   PISZEMY ROZDZIELNIE Przyimki z rzeczownikami, np. przez miesiąc, bez pieniędzy, w portfelu. Przyimki z rzeczownikami lub innymi wyrazami występującymi jedynie w połączeniach przyimkowych, np. do […]

Brak grafiki
O języku na języku

Pisownia przysłówków złożonych

Przysłówki złożone piszemy łącznie, np. doprawdy, dotychczas nadal, nadaremno, nadzwyczaj, naprzód, naraz, natychmiast, niezadługo, pojutrze, pokrótce, pomału, ponadto, poniewczasie, pośrodku, potem, powoli, przedtem, wkrótce, wprawdzie, wreszcie, wtem, wtenczas, zaledwie, zanadto, zapewne, zazwyczaj, znienacka, zresztą.

Brak grafiki
Ortografia

Pisownia rozdzielna cząstek -by, -bym, -byś

Cząstki -by, -bym, -byś piszemy rozdzielnie: Po bezokoliczniku (np. zakończyć warto by) Po wyrazach o funkcji czasownikowej: można by, trzeba by, niepodobna by, warto by, wolno by Po formach zakończonych na -no, -to (np. zapomniano […]