Brak grafiki
O języku na języku

Zakończenie rzeczowników -dztwo, – ctwo, -stwo,

Zakończenie -dztwo piszemy w rzeczownikach pochodnych, jeśli temat wyrazu podstawowego kończy się na: d, dz, dź, np. inwalida – inwalidztwo, sąsiad – sąsiedztwo, śledzić – śledztwo. Wyjątki: wychodźstwo, uchodźstwo. Zakończenie -ctwo piszemy w innych wyrazach, […]

Brak grafiki
Ortografia

Zasady pisowni z rz

Rz piszemy: Gdy dochodzi do wymiany na -r- w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych, np.: starzec – stary, mędrzec – mądry, morze – morski, parzysty – para, skórzany – skóra. Po […]

Brak grafiki
Ortografia

Zasady pisownia wyrazów z h

H piszemy: Gdy dochodzi do w wymiany na g, dz, z, ż, ź w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych, np.: wahać – waga, wataha – watażka, watadze, błahy – błazen, druh – […]

Brak grafiki
O języku na języku

Zasady współczesnej ortografii

Zasady współczesnej ortografii to normy, zbiór obowiązujących zasad, opierających się na przepisach (od 1936 roku), ustalonych przez Komitet Ortograficzny PAU. Opiera się na następujących zasadach: fonetycznej (wg której istnieje stały charakter związku głoski z literą, […]