Wielka litera w utworach poetyckich

  • W zapisie wierszy wielka litera pojawia się na początku każdego wersu i sygnalizuje pewną całość, np. zwrotkę.
  • Wielu współczesnych poetów odchodzi od tej tradycji.
  • Swobodny zapis to pewnego rodzaju maniera twórcy.
  • Niektórzy nie stosują też interpunkcji, co poczytuje się za styl indywidualny danego twórcy.
  • Niektórzy z poetów wstawiają nieoczekiwanie wielką literę , np. w środku wersu, zmusza czytelnika do własnej interpretacji  i zastanowienia się dlaczego?