Popularne

Język sprawozdawców sportowych

Ignorant

  Zawodnik nie dopełnił zasad właściwego ataku (siatkówka mężczyzn)

Język sprawozdawców sportowych

Zauroczenie

Zawodnik długo patrzył w oczy sędziego (piłka nożna).

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Reguły gramatyczne

W językoznawstwie tradycyjnym zbiór reguł zawierający wskazówki dotyczące poprawnego mówienia i pisania. Terminem tym gramatyka generatywna określa skończony zbiór symboli i reguł.

Każdy może wejść do krainy sztuki

„Patroni dialogu” [wystawa pod Arkadami w Kielcach]

W cyklu edukacyjnym „Patroni dialogu” przedstawiono postaci, które ukształtowały nurt filozofii dialogu, zwany także filozofią spotkania. Na ekspozytorach znalazły się sylwetki zasłużonych filozofów, którzy zajmowali się relacjami między ludźmi,  spotkaniami międzyludzkimi, podejmującymi kwestie inności oraz […]

Nowości

  • Brak grafiki
    Realizm – ten­den­cja do uka­zy­wa­nia świa­ta przed­sta­wio­ne­go w spo­sób jak naj­bar­dziej zbli­żo­ny do rze­czy­wi­sto­ści. Fantastyka – kreacja świata przedstawionego, który różni się od rzeczywistości i zawiera elementy fantastyczne.   Elementy realistyczne Elementy fantastyczne Postaci Lutek [...]
  • Ubrałeś się jak kornik na otwarcie lasu.
  • Urodził się około 980 roku, w zamożnej rodzinie w Wenecji. Jako młody człowiek wstąpił do opactwa benedyktynów na wyspie św. Jerzego w Wenecji. Później studiował w Bolonii, a kilka lat później został opatem. Ta funkcja [...]
  • Większość z nas zdrowie stawia najwyżej w hierarchii swoich wartości, dlatego staramy się dbać o właściwie zbilansowaną dietę i spożywać zdrowe produkty. Polak nie wyobraża sobie posiłków bez mięsa i wędliny, istotne więc, by znać [...]
  • Zabytkowa świątynia liczy sobie ponad 250 lat, jej  byli ksiądz Adam Miklaszewski, proboszcz ze Szczucina i kustosz pilicki oraz jego brat Seweryn Miklaszewski, kanonik tarnowski. Kościół konsekrowano 1734 roku, wielokrotnie była odbudowywana, bowiem tragiczne wydarzenia [...]

Każdy gość jest tu mile widziany, szczególnie osoby, dla których język ojczysty stanowi niepowtarzalną wartość. Tak wiele się obecnie mówi o patriotyzmie, niech więc szacunek do języka będzie tego przykładem.

Proponujemy wędrówkę po różnych szlakach języka polskiego, począwszy od literatury poprzez zawiłości gramatyczne, stylistyczne i językowe.

A skoro nie samą nauką człowiek żyje – będą także ciekawe cytaty, przysłowia, łamańce językowe i ciekawostki. Chcemy uczyć, bawić, zaciekawiać i zachęcać do spojrzenia na półki księgarskie, ekrany filmowe i deski teatrów.

Zachęcamy do częstych wizyt…

Śledź nas na Facebook’u