Brak grafiki
O języku na języku

.Śmiały [wyrazy przeciwstawne]

Śmiały, odważny, bez lęku, podejmujący działania bez obaw, rycyka, pewny siebie. Przeciwstawne: nieśmiały, wstydliwy, bojaźliwy.

Brak grafiki
O języku na języku

Absolutny [wyrazy przeciwstawne]

Absolutny, całkowity, zupełny, bez żadnych wyjątków, bezwzględny, bezwyjątkowy. Przeciwstawne: ograniczony, niezupełny, niepełny, niekompletny, niecałkowity.

O języku na języku

Absolwent [synonimy]

Absolwent: abiturient, wychowanek. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

Brak grafiki
O języku na języku

Absorbować [wyrazy przeciwstawne]

Absorbować, zaprzątać całkowicie czyjąś uwagę, interesować się, wciągać, pochłaniać. Przeciwstawne: Nudzić, rozpraszać, emanować, wydzielać.

Brak grafiki
O języku na języku

Adideacja

Proces tworzenia nowego wyrazu. Realizacja poprzez przekształcenia fonetyczne jednego wyrazu na wzór innego, obcego etymologicznie. Zabieg stylistyczny  mający na celu nacechowanie emocjonalne. Niekiedy daje efekt. komiczny, ironiczny. Nieraz powstaje ponura humoreska (tzw. ponureska).

Brak grafiki
O języku na języku

Adiektywizacja

Adiektywizacja – to zjawisko przekształcenia się innych części mowy w przymiotniki. Pod względem znaczeniowym szczególnie imiesłowy przymiotnikowe mogą przekształcać się w przymiotniki, np. rodzona siostra,  znany poeta.

Brak grafiki
O języku na języku

Adiektywizacja

Inaczej uprzymiotnikowienie. Przekształcenie się innych części mowy w przymiotniki. Powstawanie przymiotników odrzeczownikowych to także adiektywizacja.