Brak grafiki
O języku na języku

Adideacja

Proces tworzenia nowego wyrazu. Realizacja poprzez przekształcenia fonetyczne jednego wyrazu na wzór innego, obcego etymologicznie. Zabieg stylistyczny  mający na celu nacechowanie emocjonalne. Niekiedy daje efekt. komiczny, ironiczny. Nieraz powstaje ponura humoreska (tzw. ponureska).

Brak grafiki
O języku na języku

Antonimy [wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym]

Do wielu wyrazów, zwłaszcza przymiotników i przysłówków, można dobrać wyrazy przeciwstawne, np. mały – duży piękny – brzydki daleki – bliski ciepło – zimna jasno -ciemno siła – słabość porządek – bałagan cisza – hałas […]

O języku na języku

Czasowniki

Czasowniki oznaczają czynności lub stany. Odmieniają się przez osoby, liczby, czasy, tryby, strony.   Czasowniki mogą wystąpić w formie: osobowej, która informuje kto jest wykonawcą czynności (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one), […]

Brak grafiki
O języku na języku

Czasowniki [podział]

CZASOWNIKI dokonane (informują o zakończonej czynności), niedokonane (określają czynności trwające, planowane), przechodnie (mają stronę czynną i bierną), nieprzechodnie (mają tylko stronę czynną).

Brak grafiki
O języku na języku

Części mowy

Wyrazy, które funkcjonują w języku, dzielimy na tzw. części mowy. Wyrazy wchodzące w skład danej części mowy różnią sie od innych grup wyrazów znaczeniem ogólnym i własnościami gramatycznymi. Jeśli wyraz nie zmienia swej formy, nazywamy […]

Brak grafiki
O języku na języku

Czystość języka

Z wyrazami obcego pochodzenia wiąże się problematyka czystości języka., co należy rozumieć jako unikanie wyrazów obcych w mowie i piśmie oraz dążenie do posługiwania się wyrazami rodzimymi. Stosunek dom zapożyczeń jest w społeczeństwie bardzo zróżnicowany. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Enklityka

Termin związany z gramatyką. Z greckiego oznacza nachylenie. Określany jest w ten sposób wyraz bez samodzielnego akcentu. Są to najczęściej jednosylabowe formy zaimków, przyimków, partykuły, a także spójniki. Łączą się one w całość akcentową z […]

Brak grafiki
O języku na języku

Fakt a opinia

FAKT Fakt to konkretne zdarzenie. Fakt to także stwierdzenie, że dane zjawisko istnieje, np. Kielce leżą w Górach Świętokrzyskich. Fakty mogą być naukowe, społeczne, interesujące czy niezwykłe. W języku funkcjonują frazeologizmy: suchy fakt, niezbity fakt, nagi […]

Brak grafiki
O języku na języku

Frazeologiczne abc…

Termin frazeologia ma dwa znaczenia: nauka o związkach wyrazowych, ogół związków wyrazowych występujących w języku. Wyrazy mogą łączyć się ze sobą tworząc całość pod względem znaczeniowym. Wśród ogółu związków wyrazowych rozróżniamy: WYRAŻENIA, czyli zespoły co […]