Brak grafiki
O języku na języku

Adideacja

Proces tworzenia nowego wyrazu. Realizacja poprzez przekształcenia fonetyczne jednego wyrazu na wzór innego, obcego etymologicznie. Zabieg stylistyczny  mający na celu nacechowanie emocjonalne. Niekiedy daje efekt. komiczny, ironiczny. Nieraz powstaje ponura humoreska (tzw. ponureska).

Brak grafiki
O języku na języku

Adiektywizacja

Adiektywizacja – to zjawisko przekształcenia się innych części mowy w przymiotniki. Pod względem znaczeniowym szczególnie imiesłowy przymiotnikowe mogą przekształcać się w przymiotniki, np. rodzona siostra,  znany poeta.

Brak grafiki
O języku na języku

Adiektywizacja

Inaczej uprzymiotnikowienie. Przekształcenie się innych części mowy w przymiotniki. Powstawanie przymiotników odrzeczownikowych to także adiektywizacja.

Brak grafiki
O języku na języku

Adwerbalny

Adwerbalny to inaczej przyczasownikowy.

Brak grafiki
O języku na języku

Antonimy [wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym]

Słowa o przeciwstawnym lub dopełniającym znaczeniu. Używane do zaakcentowania kontrastów myślowo – emocjonalnych. Do wielu wyrazów, zwłaszcza przymiotników i przysłówków, a także rzeczowników można dobrać wyrazy przeciwstawne, np. mały – duży piękny – brzydki daleki […]

Brak grafiki
O języku na języku

Archaizmy [kilka przykładów brzmiących jak wyrazy obce]

Archaizmy to wyrazy używane dawniej, a współcześnie dla niektórych nawet niezrozumiałe. Dzieje się tak na skutek zmian fonetycznych, gramatycznych, powstania lub zapożyczenia nowego słowa. Niekiedy jest to wpływ realiów, kiedy słowo staje się niepotrzebne. Archaizmy […]

Brak grafiki
O języku na języku

Barwy ekspresywne wyrazów

Społecznie uświadomiony zakres występowania barw wyrazów jako wyrazistych, sugestywnych, celowych i skutecznych środków stylistycznych wyrażania myśli i uczuć. Wyrazy klasyfikuje się biorąc pod uwagę ich barwy ekspresywne. Wyróżnia się wyrazy: podniosłe, książkowe, potoczne, wulgarne, rubaszne, […]

O języku na języku

Czasowniki

Czasowniki oznaczają czynności lub stany. Odmieniają się przez osoby, liczby, czasy, tryby, strony.   Czasowniki mogą wystąpić w formie: osobowej, która informuje kto jest wykonawcą czynności (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one), […]

Brak grafiki
O języku na języku

Czasowniki [budowa czasowników jednokrotnych i wielokrotnych]

Czasowniki niejednokrotne i odpowiadające im znaczeniowo wielokrotne mają wspólny rdzeń. Różnią się pod względem budowy słowotwórczej przyrostkami i obocznością rdzenia. Przykłady: nieść – nosić, przesiedzieć – przesiadywać, popłakać – popłakiwać, chodzić – chadzać.

Brak grafiki
O języku na języku

Czasowniki [budowa czasowników niedokonanych i dokonanych]

Czasowniki niedokonane i odpowiadające im znaczeniowo czasowniki dokonane mają wspólny rdzeń. Różnią się pod względem budowy słowotwórczej bądź to przyrostkami, bądź występowanie lub brakiem przyrostka, albo obocznością rdzenia, towarzyszącą różnicom w zakresie  przyrostków. Przykłady: tracić […]