Adiektywizacja

  • Inaczej uprzymiotnikowienie.
  • Przekształcenie się innych części mowy w przymiotniki.
  • Powstawanie przymiotników odrzeczownikowych to także adiektywizacja.