Tokarski Jan

Jan Tokarski

(24 marca 1909, Ortel Królewski Pierwszy – 16 stycznia 1982)

 

Polski językoznawca.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Współpracownik Witolda Doroszewskiego.

Uczestniczył w pracach nad „Słownikiem języka polskiego” pod red. Doroszewskiego.

Autor i współautor wielu publikacji z językoznawstwa.

Publikował w wydawnictwach:

  • „Poradnik Językowy”,
  • „Prace Filozoficzne”.

Napisał (wybór):

  • Czasowniki polskie (1951)
  • Gwara Serpelic. Fonetyka. Fleksja (1964)
  • Gramatyka w szkole. Podstawowe zagadnienia metodyki (1966)
  • Z pogranicza metodyki i językoznawstwa (1967)
  • Fleksja polska (1973)
  • Słownictwo (teoria wyrazu) (1971)
  • Fleksja polska (1973)
  • Traktat o ortografii polskiej (1979)