Brak grafiki
Definicje

Aforyzm

Aforyzm to zwięzłe, bardzo często jednozdaniowe sformułowanie ogólnej prawdy. Odznacza sie stylistyczną wyrazistością i błyskotliwością. Wyraża jakąś regułę życiową, ogólną myśl moralną, filozoficzną, psychologiczną czy estetyczną. Występuje samodzielnie lub bywa wpleciony w inny utwór. Jest […]

Brak grafiki
Przykłady

Aforyzm [przykłady]

Aforyzm Przykłady: Niezależność sprzedawczyków — mogą być sami towarem (Stanisław Jerzy Lec) Człowiek odkrywa siebie, kiedy mierzy się z przeszkodami (A. de Saint-Exupery) Dobrze widzi się tylko sercem (A. de Saint-Exupery) Mowa jest źródłem nieporozumień (A. de Saint-Exupery) […]

Brak grafiki
Definicje

Alegoria

Alegoria – pojedynczy motyw  lub zestaw motywów (postać, wydarzenie, fabuła) rzeczywistości, mające znaczenie niedosłowne i dodatkowe, zwane alegorycznym, które rozszyfrowuje sam autor lub pozostawia to czytelnikowi. Ten środek artystyczny jest charakterystyczny dla bajek.

Brak grafiki
Przykłady

Alegoria [przykłady]

Przykłady: Tonący okręt – alegoria ojczyzny w niebezpieczeństwie, Kobieta z wagą i przepaską na oczach – sprawiedliwość, Alegorie bajkowe: lis – chytrość, sowa – mądrość, zając – tchórzostwo.

Brak grafiki
Definicje

Aliteracja

Chwyt poetycki związany z powtarzaniem jednej lub kilku głosek (lub tzw. zbitek głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą na przestrzeni wersu, zdania lub większej części tekstu. Aliteracja – odmiana instrumentacji głoskowej, polega na powtórzeniu […]

Brak grafiki
Przykłady

Aliteracja [przykłady]

Jarosław Iwaszkiewicz, „Deszcz” (fragm.) Smugi jasne, smugi srebrne, smugi szare, Srebrnowłose, srebrnodźwiękie, ukochane (…). Jarosław Iwaszkiewicz, „Ikwa i ja” (fragm.) Wierzbowa wodo, wonna wikliną (…). Juliusz Słowacki, „Sen srebrny Salomei” (tytuł) Sen srebrny Salomei Adam […]

Brak grafiki
Definicje

Amplifikacja

Amplifikacja – obszerne i obrazowe rozwinięcie wybranego motywu, przy zastosowaniu środków stylistycznych (np. porównań).

Brak grafiki
Przykłady

Amplifikacja

Oto najpopularniejsze metody tworzenia amplifikacji słownej na przykładzie frazy: Ta szkoła jest przyjazna uczniom: Poprzez dodanie przysłówka: Ta szkoła jest wyjątkowo przyjazna uczniom. Poprzez wyższy lub najwyższy stopień przymiotnika: Ta szkoła jest bardziej przyjazna uczniom, […]

Brak grafiki
Definicje

Anadiploza [konkatenacja]

Oznacza podwojenie. Jest to figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania,członu lub wersu, jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego. Inaczej nazwana jest konkatenacją. E. Lipska, „Szyby” W podróżnych jest pociąg. Stukają w nich koła. A w kołach jest […]

Brak grafiki
Definicje

Anafora

Anafora – (epanafora),  chwyt literacki znany już w literaturze antycznej. Stylistyczny środek składniowy polegający na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku następujących po sobie wersów, zdań, strof. Stylistyczny środek składniowy, polegający na powtarzaniu […]