Brak grafiki
Definicje

Aforyzm

Aforyzm to zwięzłe, bardzo często jednozdaniowe sformułowanie ogólnej prawdy. Odznacza sie stylistyczną wyrazistością i błyskotliwością. Wyraża jakąś regułę życiową, ogólną myśl moralną, filozoficzną, psychologiczną czy estetyczną. Występuje samodzielnie lub bywa wpleciony w inny utwór. Jest […]

Brak grafiki
Przykłady

Aforyzm [przykłady]

Aforyzm Przykłady: Niezależność sprzedawczyków — mogą być sami towarem (Stanisław Jerzy Lec) Człowiek odkrywa siebie, kiedy mierzy się z przeszkodami (A. de Saint-Exupery) Dobrze widzi się tylko sercem (A. de Saint-Exupery) Mowa jest źródłem nieporozumień (A. de Saint-Exupery) […]

Brak grafiki
Definicje

Alegoria

Alegoria – pojedynczy motyw  lub zestaw motywów (postać, wydarzenie, fabuła) rzeczywistości, mające znaczenie niedosłowne i dodatkowe, zwane alegorycznym, które rozszyfrowuje sam autor lub pozostawia to czytelnikowi. Ten środek artystyczny jest charakterystyczny dla bajek.

Brak grafiki
Przykłady

Alegoria [przykłady]

Przykłady: Tonący okręt – alegoria ojczyzny w niebezpieczeństwie, Kobieta z wagą i przepaską na oczach – sprawiedliwość, Alegorie bajkowe: lis – chytrość, sowa – mądrość, zając – tchórzostwo.

Brak grafiki
Definicje

Aliteracja

Aliteracja – odmiana instrumentacji głoskowej, polega na powtórzeniu jednakowych głosek lub zespołów głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą. Pojawia się dość często w poezji polskiej jako dorywczy efekt instrumentacyjny i semantyczny (wyrazowy). Służy do […]

Brak grafiki
Przykłady

Aliteracja [przykłady]

Jarosław Iwaszkiewicz, „Deszcz” (fragm.) Smugi jasne, smugi srebrne, smugi szare, Srebrnowłose, srebrnodźwiękie, ukochane (…). Jarosław Iwaszkiewicz, „Ikwa i ja” (fragm.) Wierzbowa wodo, wonna wikliną (…). Juliusz Słowacki, „Sen srebrny Salomei” (tytuł) Sen srebrny Salomei Adam […]

Brak grafiki
Definicje

Amplifikacja

Amplifikacja – obszerne i obrazowe rozwinięcie wybranego motywu, przy zastosowaniu środków stylistycznych (np. porównań).

Brak grafiki
Przykłady

Amplifikacja

Oto najpopularniejsze metody tworzenia amplifikacji słownej na przykładzie frazy: Ta szkoła jest przyjazna uczniom: Poprzez dodanie przysłówka: Ta szkoła jest wyjątkowo przyjazna uczniom. Poprzez wyższy lub najwyższy stopień przymiotnika: Ta szkoła jest bardziej przyjazna uczniom, […]

Brak grafiki
Definicje

Anadiploza [konkatenacja]

Oznacza podwojenie. Jest to figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania,członu lub wersu, jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego. Inaczej nazwana jest konkatenacją. E. Lipska, „Szyby” W podróżnych jest pociąg. Stukają w nich koła. A w kołach jest […]

Brak grafiki
Definicje

Anafora

Anafora – (epanafora), stylistyczny środek składniowy polegający na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku następujących po sobie wersów, zdań, strof. Stylistyczny środek składniowy, polegający na powtarzaniu na początku wersu albo zdania tego samego […]