Aliteracja

Aliteracja – odmiana instrumentacji głoskowej, polega na powtórzeniu jednakowych głosek lub zespołów głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą. Pojawia się dość często w poezji polskiej jako dorywczy efekt instrumentacyjny i semantyczny (wyrazowy).