Aliteracja

  • Chwyt poetycki związany z powtarzaniem jednej lub kilku głosek (lub tzw. zbitek głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą na przestrzeni wersu, zdania lub większej części tekstu.
  • Aliteracja – odmiana instrumentacji głoskowej, polega na powtórzeniu jednakowych głosek lub zespołów głoskowych na początku wyrazów sąsiadujących ze sobą.
  • Pojawia się dość często w poezji polskiej jako dorywczy efekt instrumentacyjny i semantyczny (wyrazowy).
  • Służy do uwydatniania treści wyrazów lub całych wypowiedzi.
  • Bardzo często jest zabiegiem, po którym następują inne chwyty stylistyczne związane z podkreśleniem walorów brzmieniowych tekstu.
  • Powtarzalność głosek może przesuwać się do wnętrza wyrazów.
  • Bardzo często wraz z następowaniem kolejnych wersów utworu aliteracja słabnie , niekiedy utrzymuje się na przestrzeni całego wiersza, który określany jest wówczas utworem aliteracyjnym.
  • Aliteracja jest zabuegiem stosowanym zwłaszcza przez poetów poszukujących nowych form językowych (nowatorów).

  • Aliteracja w języku potocznym jest wyrazem niedbalstwa językowego.