Anafora

  • Anafora – (epanafora),  chwyt literacki znany już w literaturze antycznej.
  • Stylistyczny środek składniowy polegający na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku następujących po sobie wersów, zdań, strof.
  • Stylistyczny środek składniowy, polegający na powtarzaniu na początku wersu albo zdania tego samego słowa, zwrotu.
  • Celem jest zazwyczaj udobitnienie zawartego w utworze wątku lub motywu.