Brak grafiki
Epoki

„Czas”

„Czas” – konserwatywny dziennik wydawany w Krakowie, w latrach 1848-1934, główny organ prasowy stańczyków.

Brak grafiki
Epoki

„Czas” [wydawnictwo]

Wydawnictwo konserwatystów  z Krakowa (1848-1934(. Wskazywali, że powstania to zguba narodu. Głosili konieczność posłuszeństwa wobec władz austriackich. Uważali za podstawę działalności człowieka akceptację bez zastrzeżeń zasad wiary katolickiej. Kiedy redaktorem został S. Koźmian wydawnictwo stało […]

Brak grafiki
Epoki

„Czas” i stańczycy

„Czas” konserwatywny dziennik, wydawany w Krakowie, wychodził w latach 1848-1934, główny organ prasowy stańczyków Stańczycy odrzucali walkę narodowo-wyzwoleńczą, głosili lojalizm wobec zaborców, przywiązywali wagę do oświaty i pracy organicznej.

Brak grafiki
Epoki

„Polowania na czarownice” [kilka refleksji]

Wiek XVI i XVII to czas „polowań na czarownice”, które wzbudzały w ówczesnych ludziach strach, choć tak naprawdę  nie stanowiły wielkiego zagrożenia. Najczęściej były to stare i słabe kobiety, niskiego statusu społecznego, którym przypisywano niesamowitą […]

Brak grafiki
Epoki

Abc epoki oświecenia

Epoka w historii i kulturze europejskiej, która przypada na wiek XVIII. W Polsce oświecenie rozpoczęło się w latach 30.tych XVIII wieku, jednak jego rozkwit przypada na lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795), a okres schyłkowy […]

Brak grafiki
Epoki

Absolutyzm

Stanowisko filozoficzne uznające, że wartości, np. takie jak dobro, piękno czy prawda, mają charakter absolutny, czyli niezależny, niezmienny ani od jednostki, społeczeństwa czy nacji.

Brak grafiki
Epoki

Abstrakcjonizm

Obejmuje wiele różnych nurtów i tendencji w sztuce XX wieku.  Wyrósł z kierunków do siebie podobnych, takich jak: kubizm, futuryzm, impresjonizm.  Za prekursora uznawany jest Wassily Kandinsky. Ogólnie abstrakcjonizm to odrzucenie wszelkiego naśladownictwa natury i […]

Brak grafiki
Epoki

Ad fontes

Wyrażenie ma korzenie łacińskie i oznacza do źródeł. Jest to renesansowe hasło powrotu do starożytności. Nawołuje do sięgnięcia do wiedzy. Uważa antyk za punkt odniesienia przy ocenie roli sztuki, nauki, literatury, ludzkich postaw.

Brak grafiki
Epoki

Ad fontes

Z łaciny oznacza „do źródeł”. Renesansowe hasło nawołujące do powrotu do starożytnych korzeni wiedzy. Pojmowanie antyku jako punktu odniesienia przy ocenie roli sztuki, nauki literatury, postaw ludzkich.

Brak grafiki
Epoki

Akademia Florencka

Szkoła filozoficzna nawiązująca do Akademii Platońskiej. Założona w 1459 roku przez Kosmę Medyceusza. Kierowana przez Marsilia Ficina. Prowadzący to neoplatonik, który łączył poglądy chrześcijańskie z filozofią platońską.