Brak grafiki
Epoki

„Czas”

„Czas” – konserwatywny dziennik wydawany w Krakowie, w latrach 1848-1934, główny organ prasowy stańczyków.

Brak grafiki
Epoki

„Czas” [wydawnictwo]

Wydawnictwo konserwatystów  z Krakowa (1848-1934(. Wskazywali, że powstania to zguba narodu. Głosili konieczność posłuszeństwa wobec władz austriackich. Uważali za podstawę działalności człowieka akceptację bez zastrzeżeń zasad wiary katolickiej. Kiedy redaktorem został S. Koźmian wydawnictwo stało […]

Brak grafiki
Epoki

„Czas” i Stańczycy

„Czas” konserwatywny dziennik, wydawany w Krakowie, wychodził w latach 1848-1934, główny organ prasowy stańczyków Stańczycy konserwatywne stronnictwo polityczne w Galicji w II połowie XIX i I XX wieku, powiązani z krakowską szkołą historyczną, odrzucali walkę […]

Brak grafiki
Epoki

„Monitor”

Pierwsze w Polsce regularnie publikowane czasopismo. Miało charakter społeczno-polityczny. Założone zostało w 1765 roku przez Ignacego Krasickiego (1735-1801) i Franciszka Bohomolca (1720-1784). Wychodziło przez okres 20 lat. „Monitor” postulował rozdział Kościoła od państwa. dotyczyło to […]

Brak grafiki
Epoki

„Pod Pikadorem [kawiarnia literacka okresu międzywojennego]

Kawiarnia artystyczna, która rozpoczęła swą działalność 29 listopada 1918 roku. Mieściła się  przy Nowym Świecie nr 57 w Warszawie, później w piwnicy Hotelu Europejskiego. Było to miejsce spotkań grupy literackiej „Skamander”. Atmosfera kawiarni szokowała nieraz […]

Brak grafiki
Epoki

„Polowania na czarownice” [kilka refleksji]

Wiek XVI i XVII to czas „polowań na czarownice”, które wzbudzały w ówczesnych ludziach strach, choć tak naprawdę  nie stanowiły wielkiego zagrożenia. Najczęściej były to stare i słabe kobiety, niskiego statusu społecznego, którym przypisywano niesamowitą […]

Brak grafiki
Epoki

„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”

Pierwszy w Polsce tygodnik literacki. Wydawany był w latach 1770-1777. Stanowił wyraz gustów dworu królewskiego, bo związane blisko z dworem królewskim. Na jego łamach publikowano utwory czytane podczas obiadów czwartkowych poświęconych literaturze i sztuce (urządzanych […]

Brak grafiki
Epoki

Abc epoki oświecenia

Epoka w historii i kulturze europejskiej, która przypada na wiek XVIII. W Polsce oświecenie rozpoczęło się w latach 30.tych XVIII wieku, jednak jego rozkwit przypada na lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795), a okres schyłkowy […]

Brak grafiki
Epoki

Absolutyzm

Stanowisko filozoficzne uznające, że wartości, np. takie jak dobro, piękno czy prawda, mają charakter absolutny, czyli niezależny, niezmienny ani od jednostki, społeczeństwa czy nacji.

Brak grafiki
Epoki

Abstrakcjonizm

Obejmuje wiele różnych nurtów i tendencji w sztuce XX wieku.  Wyrósł z kierunków do siebie podobnych, takich jak: kubizm, futuryzm, impresjonizm.  Za prekursora uznawany jest Wassily Kandinsky. Ogólnie abstrakcjonizm to odrzucenie wszelkiego naśladownictwa natury i […]