Brak grafiki
Epoki

„Czas”

„Czas” – konserwatywny dziennik wydawany w Krakowie, w latrach 1848-1934, główny organ prasowy stańczyków.

Brak grafiki
Epoki

„Czas” i stańczycy

„Czas” konserwatywny dziennik, wydawany w Krakowie, wychodził w latach 1848-1934, główny organ prasowy stańczyków Stańczycy odrzucali walkę narodowo-wyzwoleńczą, głosili lojalizm wobec zaborców, przywiązywali wagę do oświaty i pracy organicznej.

Brak grafiki
Epoki

„Polowania na czarownice” [kilka refleksji]

Wiek XVI i XVII to czas „polowań na czarownice”, które wzbudzały w ówczesnych ludziach strach, choć tak naprawdę  nie stanowiły wielkiego zagrożenia. Najczęściej były to stare i słabe kobiety, niskiego statusu społecznego, którym przypisywano niesamowitą […]

Brak grafiki
Epoki

Abc epoki oświecenia

Epoka w historii i kulturze europejskiej, która przypada na wiek XVIII. W Polsce oświecenie rozpoczęło się w latach 30.tych XVIII wieku, jednak jego rozkwit przypada na lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795), a okres schyłkowy […]

Brak grafiki
Epoki

Absolutyzm

Stanowisko filozoficzne uznające, że wartości, np. takie jak dobro, piękno czy prawda, mają charakter absolutny, czyli niezależny, niezmienny ani od jednostki, społeczeństwa czy nacji.

Brak grafiki
Epoki

Abstrakcjonizm

Obejmuje wiele różnych nurtów i tendencji w sztuce XX wieku.  Wyrósł z kierunków do siebie podobnych, takich jak: kubizm, futuryzm, impresjonizm.  Za prekursora uznawany jest Wassily Kandinsky. Ogólnie abstrakcjonizm to odrzucenie wszelkiego naśladownictwa natury i […]

Brak grafiki
Epoki

Ad fontes

Wyrażenie ma korzenie łacińskie i oznacza do źródeł. Jest to renesansowe hasło powrotu do starożytności. Nawołuje do sięgnięcia do wiedzy. Uważa antyk za punkt odniesienia przy ocenie roli sztuki, nauki, literatury, ludzkich postaw.

Brak grafiki
Epoki

Akmenizm

Kierunek w poezji. Powstał na początku XX wieku (ok. 1910 roku) w poezji rosyjskiej. Znawcy przedmiotu dopatrzyli się jego pokrewieństwa z amerykańskim imagizmem. Łączył  w sobie wytyczne dotyczące obrazowości, pewnej pośredniości tych obrazów z nowatorskim […]

Brak grafiki
Epoki

Alegoreza

Metoda interpretacji tekstu oparta na założeniu, że oprócz sensu dosłownego ma on ukryty sens właściwy. Stosuje się ją wobec wyrazów pojedynczych, jak i dłuższych wypowiedzi. Korzeniami sięga już antyku, a upowszechniona została w średniowieczu i […]

Brak grafiki
Epoki

Aluzja literacka

Aluzja literacka, niejawne, nie wprost, nawiązanie do jakiegoś utworu, nawiązanie do niego. Obecna szczególnie w literaturze romantycznej.