„Monitor”

 • Pierwsze w Polsce regularnie publikowane czasopismo.
 • Miało charakter społeczno-polityczny.
 • Założone zostało w 1765 roku przez Ignacego Krasickiego (1735-1801) i Franciszka Bohomolca (1720-1784).
 • Wychodziło przez okres 20 lat.
 • „Monitor” postulował rozdział Kościoła od państwa.
  • dotyczyło to zwłaszcza edukacji,
  • zwalczał także sarmatyzm,
  • propagował emancypację społeczną mieszczaństwa.
 • Dyskusje na łamach czasopisma prowadzono przy pomocy nieznanych niemal w Polsce form pisarskich, takich jak:
  • esej,
  • felieton, artykuł,
  • reportaż,
  • list do redakcji,
  • powiastka moralna lub filozoficzna.
 • „Monitor” (oparty na wzorze oświeceniowego angielskiego pisma „Spectator”) propagował nową filozofie (np. myśli Locke’a, Woltera i Rousseau), otwarta , tolerancyjną postawę i naturalną, pozbawioną religijnych motywacji moralność.