Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Abecedariusz

Oznacza alfabetyczny i odnosi się do utworu, najczęściej poetyckiego. W  abecedariuszu kolejne wyrazy lub strofy zaczynają sie od kolejnych, postępujących po sobie liter alfabetu.

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Adres

Rodzaj pisma manifestującego poglądy autora. Może mieć charakter protestu lub wyrażać uznanie. Kierowany jest najczęściej do urzędów publicznych przez jasno okreśłonego0 nadawcę.

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Afabularny charakter dzieła literackiego

Brak akcji rozumianej jako ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych. W prozie zjawisko niezwykle rzadkie i wiąże się nie tyle z brakiem fabuły, co z jej świadomym rozbiciem na szereg luźno powiązanych wydarzeń. Afabularna bywa często proza poetycka, […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Agitacyjny charakter dzieła literackiego

Dotyczy najczęściej utworów o silnym zabarwieniu polityczno-społecznym. Powodem literackiej agitacji bywa chęć przekonania czytelnika do określonej idei lub światopoglądu. Utwory tego typu mają charakter apelu, wezwania do konkretnych działań. Za pomocą prostych środków twórca stara […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Akromonogram

Akros to skrajny + monogrammos  to jednoliterowy). Odnosi się do utworu wierszowanego, w którym każdy następny wiersz zaczyna się taką samą literą, jaką kończy się poprzedni.

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Alba

Pieśń jutrzenna, gatunek liryki średniowiecznej. Poranny okrzyk strażnika „alba” w Prowansji w X wieku stał się elementem pieśni rycerskiej w Europie. Popularne stay się alby o charakterze miłosnym. Opowiadały o rozstaniu  o świcie kochanków. Odmianą […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Albertusy

Utwory z kręgu sowizdrzalsko-rybałtowskiego. Największą popularność zyskały w XVII wieku. Treść stanowiły dialogi z nutą satyry, prowadzone przez klechę Albertusa. Cechy charakterystyczne to: ### groteska w przedstawianiu rzeczywistości, ### ośmieszanie pozorów, ### krytyka głupoty, ### […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Aleksandreidy

Utwory narracyjne, prozatorskie i wierszowane. Wszystkie te, które poprzez swą tematykę odwołują się so wypraw Aleksandra Wielkiego, nazywanego też Macedońskim. Fakty z życiorysu tego wybitnego stratega i wojownika łączone sąz wątkami fantastycznymi i elementami awanturniczymi.

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Aleksandryn

Wiersz z klasycznej literatury francuskiej. Utwór jambiczny (czysty, kunsztowny, rzadki), dwunastozgłoskowiec. Akcent główny  znajduje się po 6 sylabie poprzedzającej średniówkę. Charakterystyczną strukturalną zasadą metryczna jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Stosowany do wyrażania uczuć, narracyjnych opisów […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Amadisy

Opowiadania o rycerskich przygodach. Tworzą całe cykle tego typu dzieł. Ich nazwa pochodzi od tytułowego bohatera romansów francusko-hiszpańskich Amadisa de Gaule. Popularne, szczególnie w XIV wieku.