Alba

  • Pieśń jutrzenna, gatunek liryki średniowiecznej.
  • Poranny okrzyk strażnika „alba” w Prowansji w X wieku stał się elementem pieśni rycerskiej w Europie.
  • Popularne stay się alby o charakterze miłosnym.
  • Opowiadały o rozstaniu  o świcie kochanków.
  • Odmianą pieśni jutrzennej w Polsce stał się hejnał.