Sprężysty [synonimy]

  • Prężny.
  • Giętki.
  • Gibki.
  • Rozciągliwy.
  • Elastyczny.
  • Pełen krzepy.
  • Zwrotny.
  • Zręczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]