Harris Sydney

Cały cel edukacji polega na tym, aby zamienić lustra w okna (Sydney J. Harris)