Każdy może wejść do krainy sztuki

„Na wschód od Hollywood”

Mikołajkowy prezent był niezwykle udany, dwie z administratorek odwiedziły wczoraj Teatr „Rampa” na Targówku, by obejrzeć komedię muzyczną  „Na wschód od Hollywood”, obie byłyśmy zachwycone, jedna nawet podwójnie, bo wcześniej miała już okazję oglądać go. […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Aktor charakterystyczny

Aktor, który dysponuje szczególnymi cechami wyglądu. Obsadzany ze względu na typ postaci. Gra np. role amantów, łotrów itp.

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Aktorska sztuka

Aktorska sztuka to dziedzina sztuki widowiskowej, tworzenie postaci w teatrze, ale także filmie, telewizji czy radiu. Aktor posługuje się tekstem, wykorzystując także gest, mimikę, charakteryzację, kostium, wiedzę psychologiczną i społeczną. W wielu przypadkach (film, telewizja) […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Bliżej teatru

Kocham teatr i staram się zarazić tą sympatia także moich uczniów, nawet ich rodziców. Uważam bowiem, że rozbudzenie zainteresowań kulturalnych jest przede wszystkim naszym nauczycielskim obowiązkiem. Rodzice nie zawsze mogą i chcą zajmować się tą […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Budowa tragedii antycznej

Budowa tragedii antycznej: Prologos, wprowadza w temat, informując jak doszło do tragedii. Parodos, pierwsza pieśń chóru po wejściu na scenę. Epejsodia, dialogi i monologi aktorów, które tworzyły akcję tragedii. Stasima, pieśni chóru nierozdzielające poszczególne epeisodia, […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Comédie-Française (La Comédie Française)

W 1680 roku na rozkaz Ludwika XIV ufundowana teatr Comédie-Française. Bezpośrednio nawiązywał do dziedzictwa zmarłego przed kilku laty Moliera. Nazwa teatru jest nieco myląca, ponieważ w repertuarze były także sztuki poważne. Teatr od chwili powstania […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Cricot

Awangardowy teatr z Krakowa. Powstał w 1933 roku. Inicjatorami byli artyści plastycy T. Czyżewski, J. Jaremy, Jego siostra Maria, Z. Pronaszko. Działał do 1938 roku w Krakowie, później 1938-1939 w Warszawie. W przedstawieniach najbardziej istotna […]