Każdy może wejść do krainy sztuki

„Na wschód od Hollywood”

Mikołajkowy prezent był niezwykle udany, dwie z administratorek odwiedziły wczoraj Teatr „Rampa” na Targówku, by obejrzeć komedię muzyczną  „Na wschód od Hollywood”, obie byłyśmy zachwycone, jedna nawet podwójnie, bo wcześniej miała już okazję oglądać go. […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Aktor charakterystyczny

Aktor, który dysponuje szczególnymi cechami wyglądu. Obsadzany ze względu na typ postaci. Gra np. role amantów, łotrów itp.

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Aktorska sztuka

Aktorska sztuka to dziedzina sztuki widowiskowej, tworzenie postaci w teatrze, ale także filmie, telewizji czy radiu. Aktor posługuje się tekstem, wykorzystując także gest, mimikę, charakteryzację, kostium, wiedzę psychologiczną i społeczną. W wielu przypadkach (film, telewizja) […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Bliżej teatru

Kocham teatr i staram się zarazić tą sympatia także moich uczniów, nawet ich rodziców. Uważam bowiem, że rozbudzenie zainteresowań kulturalnych jest przede wszystkim naszym nauczycielskim obowiązkiem. Rodzice nie zawsze mogą i chcą zajmować się tą […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Budowa tragedii antycznej

Budowa tragedii antycznej: Prologos, pierwsza pieśń chóru po wejściu na scenę, wprowadzała w temat, informując jak doszło do tragedii. Epejsodia, dialogi i monologi aktorów, które tworzyły akcję tragedii. Stasima, pieśni chóru nierozdzielające poszczególne epeisodia, stanowiły […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Deus ex machina

Z łaciny oznacza „bóg z maszyny”. Pierwotnie była to stosowana w starożytnych teatrach specjalnie skonstruowana maszyna, która pozwalała na niespodziewane i gwałtowne wprowadzenie na scenę postaci bóstwa. W okresie późniejszym nazwa znalazła zastosowanie na zaskakujące  […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Epicki teatr Bertolda Brechta

Bertold Brecht uznawany jest za najwybitniejszego dramatopisarza i reżysera niemieckiego. Twórca sympatyzował z komunistami, co stało się powodem opuszczenia Niemiec po dojściu do władzy nazistów. Brech udał się do Skandynawii, następnie do Stanów Zjednoczonych, by […]