Każdy może wejść do krainy sztuki

„Na wschód od Hollywood”

Mikołajkowy prezent był niezwykle udany, dwie z administratorek odwiedziły wczoraj Teatr „Rampa” na Targówku, by obejrzeć komedię muzyczną  „Na wschód od Hollywood”, obie byłyśmy zachwycone, jedna nawet podwójnie, bo wcześniej miała już okazję oglądać go. […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Aktorska sztuka

Aktorska sztuka to dziedzina sztuki widowiskowej, tworzenie postaci w teatrze, ale także filmie, telewizji czy radiu. Aktor posługuje się tekstem, wykorzystując także gest, mimikę, charakteryzację, kostium, wiedzę psychologiczną i społeczną. W wielu przypadkach (film, telewizja) […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Bliżej teatru

Kocham teatr i staram się zarazić tą sympatia także moich uczniów, nawet ich rodziców. Uważam bowiem, że rozbudzenie zainteresowań kulturalnych jest przede wszystkim naszym nauczycielskim obowiązkiem. Rodzice nie zawsze mogą i chcą zajmować się tą […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Futurystyczny teatr

Futurystyczny teatr to teatr łączący poezję z plastyką, stworzony przez twórców futuryzmu, główni jego twórcy i ich dzieła to: Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), włoski ideolog, poeta, wydawca, teoretyk futuryzmu”Teatr Music-Hallu”, „Teatr futurystyczny”, „Teatr Zaskoczenia”, Enrico […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Habima

Teatr żydowski, pierwsza zawodowa scena, grająca po hebrajsku (kalendarium) 1909 – 1917 Białystok, powstanie sceny, po I wojnie światowej zakończenie działalności w Polsce 1917-1918 Przeniesienie teatru do Moskwy, działalność w ramach  Moskiewskiego Teatru Artystycznego 1926 […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Kabaret „Zielony Balonik”

Na przełomie XIX i XX wieku  pojawiła się nowa forma teatralna – kabaret. Przedstawienie to stanowiło rodzaj połączonego spotkania towarzyskiego ze spektaklem. Miało najczęściej satyryczny charakter, ale towarzyszyła mu nastrojowa liryka i muzyka. Przedstawienia takie […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Konwencja realistyczna w teatrze w okresie pozytywizmu i nie tylko

Teatr, podobnie  jak i inne dziedziny twórczości, podejmuje próbę naśladownictwa rzeczywistości. Zależnie od epoki i dominujących nurtów realizm jako konwencja estetyczna wprowadzana do teatru, raz zyskuje, nieraz zaś traci na znaczeniu. W pozytywizmie na deskach […]