Aktorska sztuka

Aktorska sztuka to dziedzina sztuki widowiskowej, tworzenie postaci w teatrze, ale także filmie, telewizji czy radiu. Aktor posługuje się tekstem, wykorzystując także gest, mimikę, charakteryzację, kostium, wiedzę psychologiczną i społeczną. W wielu przypadkach (film, telewizja) o kształcie sztuki aktorskiej decyduje też praca kamery i montaż.

W tradycji europejskiej początki sztuki aktorskiej to starożytna Grecja, współcześnie aktorska sztuka traktowana jest jako twórczość artystyczna, tak jak dawniej podlega ciągłym zmianom, metamorfozom.