Brak grafiki
W świecie lektur

   

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

,,Przesuwa się, przegwieżdża” Mirona Białoszewskiego

Wiersz z gatunku liryki opisowej. Składa się z 6 strof różnej liczbie wersów. Tematem jest budzenie się nowego dnia, świt. Podmiot liryczny opisuje  poszczególne obrazy pojawiające się w ramie okna. Jest to doskonały obserwator. Widzi […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„17 IX” Zbigniewa Herberta

Utwór z gatunku patriotycznej liryki inwokacyjnej. Ze względu na cenzurę wiersz oficjalnie występował bez tytułu. Wiersz dedykowany jest Józefowi Czapskiemu (1896-1993), polskiemu publicyście, artyście, rysownikowi, malarzowi i pisarzowi, majorowi Wojska Polskiego, wielkiemu autorytetowi inteligencji. Tematem […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„46 nóg” Ludwika Jerzego Kerna

Podmiotem lirycznym wiersza (osobą mówiącą) jest kibic. Jest obserwatorem meczu piłki nożnej. Wypowiada się w I osobie (np. „jeśli mam być szczery”). Obserwuje także reakcje innych kibiców na strzelonego gola. Wiersz jest zabawą literacką. Stanowi […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„A jak poszedł król na wojnę” Marii Konopnickiej

Utwór zaliczany do liryki sytuacyjno-refleksyjnej. Powstał w 1885 roku. Składa się z 6 strof. Każda z nich liczy 4 wersy , z parzystymi rymami żeńskimi. Wiersz sylabiczny, po 8 sylab wersy. Główne postaci utworu tom […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„A w tych borach…” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Utwór powstał w leśniczówce „Pranie” nad Jeziorem Nidzkim, tam napisane wiersze  – znawcy uważają za najpiękniejsze. Wiersz jest fragmentem poematu „Kronika olsztyńska”. Cykl ten zaprezentowany został po raz pierwszy w „Przekroju” w 1952 roku (nr […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„A wczora z wieczora”

Kolęda barokowa A wczora z wieczora została zanotowana w Symfoniach anielskich abo Kolędach mieszkańcom ziemskim od muzyki niebieskiej wdzięcznym okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewanych Jana Żabczyca, zbiorze wydanym w 1630 roku i przechowywanym w […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„ABC” Elizy Orzeszkowej

Tytuł opowiadania to początkowe litery alfabetu, którego uczą sie dzieci. Akcja dzieje się w „wielkim mieście wielkich Niemiec”. Już to stwierdzenie kierunkuje  czytelnika w stronę  zaborców i cenzury. Orzeszkowa dla zmylenia carskiej cenzury akcję umieściła […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Alarm” Antoniego Słonimskiego

“Alarm” powstał w 1940 roku, Jest przykładem liryki apelu, Główna ideą wiersza jest właśnie alarm, Wiersz jest osnuty wokół autentycznych komunikatów radiowych, nadawanych podczas ataku na stolicę. Przypomina autentyczne ostrzeżenie przed nalotem, Utwór niezwykle ekspresyjny, […]