Brak grafiki
W świecie lektur

   

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

,,Przesuwa się, przegwieżdża” Mirona Białoszewskiego

Wiersz z gatunku liryki opisowej. Składa się z 6 strof różnej liczbie wersów. Tematem jest budzenie się nowego dnia, świt. Podmiot liryczny opisuje  poszczególne obrazy pojawiające się w ramie okna. Jest to doskonały obserwator. Widzi […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„17 IX” Zbigniewa Herberta

Utwór z gatunku patriotycznej liryki inwokacyjnej. Ze względu na cenzurę wiersz oficjalnie występował bez tytułu. Wiersz dedykowany jest Józefowi Czapskiemu (1896-1993), polskiemu publicyście, artyście, rysownikowi, malarzowi i pisarzowi, majorowi Wojska Polskiego, wielkiemu autorytetowi inteligencji. Tematem […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„A jak poszedł król na wojnę” Marii Konopnickiej

Utwór zaliczany do liryki sytuacyjno-refleksyjnej. Powstał w 1885 roku. Składa się z 6 strof. Każda z nich liczy 4 wersy , z parzystymi rymami żeńskimi. Wiersz sylabiczny, po 8 sylab wersy. Główne postaci utworu tom […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„A w tych borach…” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Utwór powstał w leśniczówce „Pranie” nad Jeziorem Nidzkim, tam napisane wiersze  – znawcy uważają za najpiękniejsze. Wiersz jest fragmentem poematu „Kronika olsztyńska”. Cykl ten zaprezentowany został po raz pierwszy w „Przekroju” w 1952 roku (nr […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„A wczora z wieczora”

Kolęda barokowa A wczora z wieczora została zanotowana w Symfoniach anielskich abo Kolędach mieszkańcom ziemskim od muzyki niebieskiej wdzięcznym okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewanych Jana Żabczyca, zbiorze wydanym w 1630 roku i przechowywanym w […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Alarm” Antoniego Słonimskiego

“Alarm” powstał w 1940 roku, Jest przykładem liryki apelu, Główna ideą wiersza jest właśnie alarm, Przypomina autentyczne ostrzeżenie przed nalotem, Utwór niezwykle ekspresyjny, dynamiczny, W utworze ukazana jest sytuacja w mieście, w którym ogłoszono alarm […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Anielka” Bolesława Prusa [główne problemy]

Stosunek dworu do wsi (walka o serwituty, tj. wspólną własność wsi i dworu, obejmującą lasy, pastwiska, jeziora). Hulaszczy tryb życia dziedzica, złe gospodarowanie, upadek dworu i jego sprzedaż. Konflikt między dziedzicem a chłopem Gajda, pogarda […]