„A w tych borach…” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

 • Utwór powstał w leśniczówce „Pranie” nad Jeziorem Nidzkim, tam napisane wiersze  – znawcy uważają za najpiękniejsze.
 • Wiersz jest fragmentem poematu „Kronika olsztyńska”.
 • Cykl ten zaprezentowany został po raz pierwszy w „Przekroju” w 1952 roku (nr 403).
 • Tematem wiersza „A w tych borach…” jest przyroda i jej niepowtarzalne piękno.
 • Podmiot liryczny obserwuje przyrodę podczas spaceru z psami.
 • Jego opis angażuje wszystkie zmysły czytelnika, czyli wzrok, słuch, dotyk, węch.
 • Przyroda zostaje niejako ożywiona i uosobiona.
 • Patrząc na piękno natury podmiot liryczny popada w nastrój refleksyjny, pełen zadumy i tęsknoty, co świadczyć może o wzajemnym pokrewieństwie człowieka z przyrodą.
 • Poeta wykorzystał środki artystyczne: epitety (np. „bory olsztyńskie”), przenośnie (np. „tęcza mosty rozstawia”), uosobienie (np. „komar płacze w promieniu”).
 • Wiersz należy do gatunku liryki opisowo-refleksyjnej.
 • Składa się z 3 czterowersowych strof.

A w tych borach olsztyńskich
dobrze z psami wędrować.
A w tych jarach olsztyńskich
sośnina i dąbrowa.

Tęcza mosty rozstawia.
Jak Wenus pachnie szałwia.
Ptak siada na ramieniu.
Komar płacze w promieniu.

W dzień niebo się zaśmiewa,
a nocą się rozgwieżdża,
gwiazdy w gniazda spadają.
Żal będzie stąd odjeżdżać.