Ciekawostki i nie tylko

A to nowość!

Odys po 20 latach tułaczki powitał Odyseję.

Ciekawostki i nie tylko

Abderyta

Kazimierz Deczyński to tytułowy cham.

Ciekawostki i nie tylko

Abecadłowo

Słowa w słownikach autorzy układają abecadłowo.

Ciekawostki i nie tylko

Adekwatnie

Życiorys poety był krótki, bo żył krotko.

Ciekawostki i nie tylko

Akrobatka

Dziewczynka złamała palec o sufit piwnicy.

Ciekawostki i nie tylko

Always czy Naturella

Danusia, zgodnie ze staropolskim zwyczajem, zarzuciła na Zbyszka swą podpaskę.

Ciekawostki i nie tylko

Antagonizm

Byli razem, chociaż żyli w separacji.

Ciekawostki i nie tylko

Antynomia

Zobaczyłem, jak kobieta stacza się na szczyt rozpaczy!

Ciekawostki i nie tylko

Apokalipsa

Chiavatta to osada, gdzie Indian przecięto na pół.