Ciekawostki i nie tylko

A to nowość!

Odys po 20 latach tułaczki powitał Odyseję.

Ciekawostki i nie tylko

Abderyta

Kazimierz Deczyński to tytułowy cham.

Ciekawostki i nie tylko

Abecadłowo

Słowa w słownikach autorzy układają abecadłowo.

Ciekawostki i nie tylko

Adekwatnie

Życiorys poety był krótki, bo żył krotko.

Ciekawostki i nie tylko

Akrobatka

Dziewczynka złamała palec o sufit piwnicy.

Ciekawostki i nie tylko

Akuratność

Pierwszym argumentem jest ścisłość miasta.

Ciekawostki i nie tylko

Always czy Naturella

Danusia, zgodnie ze staropolskim zwyczajem, zarzuciła na Zbyszka swą podpaskę.

Ciekawostki i nie tylko

Ambitnie

Mieszkańcy i władze miasta powinni organizować imprezy, które miałyby na celu przyciąganie mieszkańców.

Ciekawostki i nie tylko

Amen

Wiersz ten kończy się liturgicznym słowem „amen”, co oznacza „jakoś to będzie”.