Każdy może wejść do krainy sztuki

„Martwa natura” Henri Fantin-Latour

Obraz powstał w 1866 roku, obecnie można go podziwiać w National Gallery of art w Waszyngtonie. Dzieło przedstawia stół, na którym znajduje się koszyk z owocami, wazon z kwiatami, filiżanka oraz książka. W koszyku, umieszczonym […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

„Słoneczniki” Vincenta van Gogha [opis obrazu]

Obraz „Słoneczniki” to jedno z najbardziej znanych dzieł malarskich na świecie. Powstało w 1888 roku. Obraz ma 95 cm wysokości i 73 szerokości.Oryginał można podziwiać w muzeum malarza w Amsterdamie. W centralnej części obrazu znajduje […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

„Antyfonarz Kielecki” unikatowy rękopis liturgiczny

Ponieważ to wyjątkowa pamiątka historyczna warto o niej wiedzieć, że to bezcenny rękopis, który pochodzi z 1372 roku i jest w posiadaniu Kieleckiej Katedry.  „Antyfonarz Kielecki”  zawsze budził zainteresowanie badaczy, a dzięki jednemu z nich […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Abstrakcyjna sztuka

W szerokim znaczeniu sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości, nie naśladuje, nie odwołuje się do jakichkolwiek symboli, oddziałuje na odbiorcę poprzez grę linii, płaszczyzn, brył, kolorów, faktury. Znana już w prehistorii, następnie w Chinach, […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Abstrakcyjny dowcip

Abstrakcyjny dowcip jest budowany z pojęć i zjawisk kojarzonych niedorzecznie. Budowany jest wbrew wszystkim logicznym zależnościom. Określa się go inaczej jako czysty nonsens. W polskiej literaturze wykorzystywał go Konstanty Ildefons Gałczyński. W „Teatrzyku Zielona Gęś” […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Akademizm

Hasło występuje w dwóch znaczeniach, nazywając zjawisko bardzo złożone i niejednorodne w swej postaci. Po pierwsze jako sztuka powstała w XIX wieku w kręgu akademii sztuk pięknych, urzędowego mecenatu, oficjalnych salonów wystaw. Po drugie oznacza sztukę […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Ambalage

Słowo o korzeniach francuskich. Oznacza opakowanie. W sztuce współczesnej związane jest z opakowywaniem, zasłanianiem przedmiotów, fragmentów architektury, natury. Największe tego typu formy tworzy G. Christo, 13 czerwca 1935 – Gabrowo, 31 maja 2020, Nowy Jork […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Anamorfoza

Technika plastyczna, malarska. konstruowanie obrazów w zniekształconej perspektywie. Jej zadaniem jest dezorientować obserwatora. Pozwala na odkrycie przedmiotu po wskazaniu właściwego punktu widzenia. Powinien on być znacznie oddalony od tradycyjnego środka.

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Architektoniczny porządek

Pojęcie odnosi się do stylu. W architekturze starożytnej Grecji to zespół cech budowli, głównie świątyni. Wyodrębniono go ze względu na zastosowane proporcje, konstrukcję, rodzaj zdobie i wykorzystanie określonego porządku (doryckiego, korynckiego lub jońskiego).

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Arcydzieło

Dzieło sztuki w rozmaitych dziedzinach. Może być w literaturze, grafice, teatralne, malarskie, filmowe. Musi być uznane przez odbiorców kilku epok, różne pokolenia. Podziw zyskało u ludzi odmiennych światopoglądów i upodobań. Arcydzieło musi spełniać określone zadania […]