Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Abstrakcyjna sztuka

W szerokim znaczeniu sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości, nie naśladuje, nie odwołuje się do jakichkolwiek symboli, oddziałuje na odbiorcę poprzez grę linii, płaszczyzn, brył, kolorów, faktury. Znana już w prehistorii, następnie w Chinach, […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Abstrakcyjny dowcip

Abstrakcyjny dowcip jest budowany z pojęć i zjawisk kojarzonych niedorzecznie. Budowany jest wbrew wszystkim logicznym zależnościom. Określa się go inaczej jako czysty nonsens. W polskiej literaturze wykorzystywał go Konstanty Ildefons Gałczyński. W „Teatrzyku Zielona Gęś” […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Akademizm

Hasło występuje w dwóch znaczeniach, nazywając zjawisko bardzo złożone i niejednorodne w swej postaci. Po pierwsze jako sztuka powstała w XIX wieku w kręgu akademii sztuk pięknych, urzędowego mecenatu, oficjalnych salonów wystaw. Po drugie oznacza sztukę […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Ambalage

Słowo o korzeniach francuskich. Oznacza opakowanie. W sztuce współczesnej związane jest z opakowywaniem, zasłanianiem przedmiotów, fragmentów architektury, natury. Największe tego typu formy tworzy G. Christo, 13 czerwca 1935 – Gabrowo, 31 maja 2020, Nowy Jork […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Anamorfoza

Technika plastyczna, malarska. konstruowanie obrazów w zniekształconej perspektywie. Jej zadaniem jest dezorientować obserwatora. Pozwala na odkrycie przedmiotu po wskazaniu właściwego punktu widzenia. Powinien on być znacznie oddalony od tradycyjnego środka.

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Arcydzieło

Dzieło sztuki w rozmaitych dziedzinach. Może być w literaturze, grafice, teatralne, malarskie, filmowe. Musi być uznane przez odbiorców kilku epok, różne pokolenia. Podziw zyskało u ludzi odmiennych światopoglądów i upodobań. Arcydzieło musi spełniać określone zadania […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Barok [cechy rzeźby ]

Najwybitniejszym przedstawicielem rzeźby barokowej jest Giovanni Lorenzo Bernini. Ten włoki  rzeźbiarz, architekt i malarz uznawany był za jednego ze współtwórców stylu barokowego. Cechy jego sztuki (także i innych twórców to: dynamizm, operowanie ruchliwą płynna formą, […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Bordiura

Ozdobne obramowanie. Pas dekoracyjny w formie prostej taśmy lub skomplikowanego ornamentu ciągłego. Otacza kompozycję zasadniczą. Stosowana najczęściej w tkactwie dekoracyjnym, grafice, iluminatorstwie. meblarstwie.

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Cechy malarstwa renesansowego

Malarstwo renesansowe, w porównaniu do średniowiecza, stało sie bardziej świeckie. W kręgu zainteresowań był antyk, szczególnie tematyka mitologiczna. Pojawia się w tym okresie portret, uwzględniający cechy psychiczne portretowanego. Popularność zdobywają pejzaże (krajobrazy). Nowością staje sie […]

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Efemeryczna sztuka

Wielopostaciowa tendencja w sztuce współczesnej. Zakłada nietrwałość zdarzeń. Pierwszym jej nurtem był happening. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia rozwijała się wielokierunkowo.  Ulegała wielu przeobrażeniom. Odmianami sztuki efemerycznej są: #### Land-art [sztuka ziemi], #### […]