Brak grafiki
Fleksja

Budowa i znaczenie form czasu

We współczesnym języku polskim występują trzy formy czasu: formy czasu teraźniejszego, np. maluję, malujemy, formy czasu przeszłego, np. malowałem, malowaliśmy, formy czasu przyszłego, np. będę malował (lub będę malować), bedziemy malowali (lub będziemy malować). Oba […]

Brak grafiki
Fleksja

Budowa i znaczenie form strony

Stosunek między wykonawcą czynności, a jej przedmiotem można wyrazić na dwa sposoby, np.: Mama ugotowała obiad. Obiad został ugotowany przez mamę. Wojtek wykonał kilka modeli samolotów. Kilka modeli samolotów wykonanych zostało przez Wojtka. Treść przykładowych zdań […]

Brak grafiki
Fleksja

Budowa i znaczenie form trybu

Czynności lub stany wyrażane za pomocą czasownika możemy traktować jako rzeczywiste, przypuszczalne albo pożądane. Ten nasz różny stosunek do czynności i stanów, o których mówimy, wyrażamy za pomocą form czasownika, zwanych trybami. W języku polskim […]

Brak grafiki
Fleksja

Czas

Czas – kategoria w nauce o języku, wskazuje miejsce czynności lub stan w stosunku do czasu mówienia lub odbywania sie innej czynności. W polskiej gramatyce funkcjonują 3 czasy: czas przeszły, kategoria wskazująca na akcję wcześniejszą […]

Brak grafiki
Fleksja

Czasowniki dokonane

Czasowniki dokonane oznaczają czynności lub stany spełnione (zakończone), kompletnie od początku do końca, np. przeczytać, przeczytam, napisać, napiszesz, pójdę. Czasowniki dokonane tworzą formy: czasu przeszłego, np. zaśpiewałem, posprzątał, poszliśmy, czasu przyszłego prostego, np. zaśpiewam, napiszesz, […]

Brak grafiki
Fleksja

Czasowniki posiłkowe

Czasownik posiłkowy to taki, który tworzy formy złożone: w orzeczeniu imiennym jest łącznikiem, np. Mama jest nauczycielką. Józio zostanie piłkarzem. w formach złożonych czasu przyszłego złożonego  to czasownik „być”,  np. będę śpiewał, będziemy śpiewali, w […]

Brak grafiki
Fleksja

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

Czasowniki przechodnie to takie, które tworzą stronę czynną i bierną, np. Artysta maluje obraz. Obraz jest malowany przez artystę. Czasowniki, które nie tworzą strony biernej to czasowniki nieprzechodnie, np. iść, siedzieć, leżeć, jechać…

Brak grafiki
Fleksja

Deklinacja i koniugacja

Odmienne części mowy dzielimy na dwie grupy. Jedną stanowią czasowniki, które odmieniają się przez: osoby, liczby, czasy, tryby, strony, w czasie przeszłym, przyszłym złożonym i w w trybie przypuszczającym- także przez rodzaje. Odmianę czasowników nazywamy […]

Brak grafiki
Fleksja

Deklinacja i koniugacja

Wyrazy odmienne odmieniają się przez przypadki lub osoby. Odmianę przez przypadki nazywamy deklinacją, odmianę przez osoby – koniugacją. Deklinacji podlegają: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki główne, porządkowe i zbiorowe, zaimki rzeczowne, przymiotne, liczebne, imiesłowy przymiotnikowe. Koniugacji podlegają: […]