Brak grafiki
Fleksja

Analiza gramatyczna

Rozbiór, rozłożenie, podział wyrazu, zdania lub okresu na elementy fonetyczne (dźwiękowe), formy fleksyjne, słowotwórcze, składniowe. Określenie roli i funkcji poszczególnych form.

Brak grafiki
Fleksja

Biernik

Przypadek w deklinacji. Odpowiada na pytania: kogo?, co? Jest przypadkiem dopełnienia, które przechodzi w podmiot przy zamianie orzeczenia w stronie czynnej na orzeczenie w stronie biernej. Stąd też nazwa tego przypadka.

Brak grafiki
Fleksja

Błędy fleksyjne

Polegają na nieprawidłowym użyciu wyrazów. Dotyczą zaburzonych odmian (form fleksyjnych). Wynikają często z błędnego zakwalifikowania wyrazu do wzoru odmiany. Przykład: podkoszulka zamiast podkoszulek.

Brak grafiki
Fleksja

Budowa i znaczenie form czasu

We współczesnym języku polskim występują trzy formy czasu: formy czasu teraźniejszego, np. maluję, malujemy, formy czasu przeszłego, np. malowałem, malowaliśmy, formy czasu przyszłego, np. będę malował (lub będę malować), bedziemy malowali (lub będziemy malować). Oba […]

Brak grafiki
Fleksja

Budowa i znaczenie form strony

Stosunek między wykonawcą czynności, a jej przedmiotem można wyrazić na dwa sposoby, np.: Mama ugotowała obiad. Obiad został ugotowany przez mamę. Wojtek wykonał kilka modeli samolotów. Kilka modeli samolotów wykonanych zostało przez Wojtka. Treść przykładowych zdań […]

Brak grafiki
Fleksja

Budowa i znaczenie form trybu

Kategoria fleksyjna czasownika. Czynności lub stany wyrażane za pomocą czasownika możemy traktować jako rzeczywiste, przypuszczalne albo pożądane. Ten nasz różny stosunek do czynności i stanów, o których mówimy, wyrażamy za pomocą form czasownika, zwanych trybami. […]

Brak grafiki
Fleksja

Celownik

Przypadek w deklinacji. Odpowiada na pytania: komu?, czemu?. Jest przypadkiem dopełnienia oznaczającego przedmiot, ku któremu skierowana jest czynność.

Brak grafiki
Fleksja

Czas

Czas – kategoria w nauce o języku, wskazuje miejsce czynności lub stan w stosunku do czasu mówienia lub odbywania sie innej czynności. W polskiej gramatyce funkcjonują 3 czasy: czas przeszły, kategoria wskazująca na akcję wcześniejszą […]

Brak grafiki
Fleksja

Czas

W znaczeniu gramatycznym szereg form koniugacyjnych (form odmiany czasownika). Określa stosunek czasowy chwili odbywania się jakiejś czynności (lub stanu) do momentu mówienia o niej. Taki szereg form koniugacyjnych czasownika tworzy: czas teraźniejszy, np. siedzę, piszę, […]