Biernik

  • Przypadek w deklinacji.
  • Odpowiada na pytania: kogo?, co?
  • Jest przypadkiem dopełnienia, które przechodzi w podmiot przy zamianie orzeczenia w stronie czynnej na orzeczenie w stronie biernej.
  • Stąd też nazwa tego przypadka.