Brak grafiki
Pisać każdy może

” Masz, psie, masz, draniu! Masz – za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! [Jakie osobiste doświadczenia i przeżycia podyktowały Marcinowi te pełne nienawiści słowa]

   Słowa przytoczone w temacie pracy Marcin wypowiada do siebie szeptem podczas starcia z Majewskim, nauczycielem w klerykowskim gimnazjum. Marcin obrzucił Majewskiego cuchnącym błotem, korzystając z osłony ciemności, gdy Majewski próbował szpiegować spotkanie uczniów na […]

Brak grafiki
Pisać każdy może

„Bo kto nie był człowiekiem ni razu, temu człowiek nic nie pomoże”. Rozważania na temat norm etycznych prezentowanych w dowolnie wybranych utworach literackich i obowiązujących w twoim życiu

Każdy człowiek, przechodząc przez życie, kieruje się według świadomie lub podświadomie wytyczonych przez siebie norm postępowania, których stara się przestrzegać i nie wykraczać poza ich granice. Nasze życie byłoby pozbawione sensu, gdybyśmy nie stawiali przed […]

Brak grafiki
Pisać każdy może

„Ból świata” w doświadczeniach Wertera i Giaura

Koniec wieku skłonił romantyków do głębokich przemyśleń na temat otaczającej rzeczywistości, do zadawania pytań egzystencjalnych i szukania na nie odpowiedzi. Często jednak dochodzono do wniosków głęboko pesymistycznych. Wobec takiego światopoglądu wkrótce zaczęto używać określenia „Weltschmerz”, […]

Brak grafiki
Pisać każdy może

„Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” [szkic do pracy] 

  Słowa Hemingwaya można interpretować następująco. Człowieka można pokonać jedynie fizycznie, a nie psychicznie. Dobrym przykładem jest rybak Santiago, którego początkowa sytuacja jest beznadziejna. Mężczyzna, wyruszając na kolejny połów, gotowy jest stoczyć heroiczną walkę w […]